Cunard


Rederiet Cunard

Cunard Line Limited (Cunard Line) är ett rederi med säte i Liverpool. Rederiet grundades 1840 av Samuel Cunard (1787-1865) som The British and North American Royal Mail Steam-Packet Company. Rederiet trafikerade flera linjer mellan England och olika hamnar i Nordamerika. Namnet ändrades år 1878 till Cunard Steamship Company Limited, men det förkortades snart till Cunard Line. Den första resan gjordes av fartyget Britannia den 4 juli 1840.

Samuel Cunard
Samuel Cunard.

Cunard seglade från Liverpool till New York och Boston med ett stopp under några år i Halifax. Queenstown lades också till rutten för posttjänsten. Cunards fartyg hade inledningsvis nästan inga passagerare och inte några alls i tredje klass. Efterhand ökade dock passagerartrafiken och under 1800-talets senare hälft dominerade Storbritannien den nordatlantiska trafiken främst via Cunardlinjen, The White Star Line och till viss del Inmanlinjen. Konkurrensen var stenhård och medan Cunard satsade på snabba fartyg erbjöd White Star Line komfort och bekvämlighet. I början av 1900-talet byggde White Star Line fyra nya stora systerfartyg på 222 meter. 1901 kom Celtic, 1903 Cedric, 1904 Baltic och 1907 kom Adriatic. Cunardlinjen gick snabbt till aktion och byggde de största och lyxigaste ångarna någonsin, Lusitania och Mauretania.

Reklam för resor med Cunard
Reklam för resor med Cunard.

Cunards nya fartyg tog snabbt över Atlantens Blåa Band med fartyget Mauretania som nådde en hastighet av 26 knop. Atlantens blåa band vanns av det rederi vars fartyg kunde korsa Atlanten på kortast tid och det sågs som en stor ära att vinna detta pris. White Star Line kontrade med att bygga de tre systerfartygen Titanic, Olympic och Britannic. Cunards Lusitania sjönk under första världskriget, men Mauretania hade en lyckad karriär som varade fram till att fartyget monterades ner på 30-talet. Efter Lusitania och Maretania lät Cunard på 10 och 20-talet bygga flera stora fartyg varav Aquitania är det mest kända.

Aquitania. Ett av Cunards mest berömda fartyg.
Aquitania. Ett av Cunards mest berömda fartyg.

Royal Mail kollapsade i börskraschen vilket gjorde att rederierna inte längre kunde tjäna pengar på att ta över post till Amerika. Både Cunard och White Star Line hade mycket dålig ekonomi. För att de inte skulle gå i konkurs lånade regeringen pengar mot att de gick tillsammans till ett enda rederi. År 1934 bildades Cunard White Star Line. Nu hade de råd att bygga klart jättebygget Queen Mary som hade stått stilla under lång tid. Fartyget sjösattes 1936 och blev en stor succé. Detta fartyg blev det sista som White Star Line hade inflytande på. År 1949 skedde ett nytt namnbyte till Cunard-Steam Ship Company Limited. År 1957 köpte Cunard upp White Star Lines del av rederiet och gjorde slut på deras verksamhet. År 1962 ändrades namnet till Cunard Line Limited.Cunard i Sverige

Cunardlinjen, fanns representerat i Göteborg, och hade sitt kontor på Postgatan 28. Nr 28 blev agentur runt sekelskiftet. Deras fartyg gick inte från Göteborg utan från Liverpool så emigranterna fick resa via Hull. Den dominerande linjen mellan Göteborg och Hull var Wilsonlinjen. 1904 sattes Calypso, sin tids största passagerarångare på Nordsjön, in på sträckan. Fram till att Svenska Amerika Linien startade sin verksamhet år 1915 fick svenskarna förlita sig på internationella rederier som det brittiska Cunard.Cunard idag

Den ökande populariteten av flygresor orsakade nedläggningen av transatlantiska resor och Cunard koncentrerade sig på lyxkryssningar efter år 1970. Queen Elizabeth 2 sjösattes år 1969 och har haft en över 40 år lång karriär som kryssningsfartyg. Cunard har överlevt som rederi fram till våra dagar och år 2004 var rederiet åter i medierna då det nya fartyget Queen Mary 2 gav sig ut på sin jungfruresa.

Cunards mest berömda fartyg
Cunards mest berömda fartyg.

Cunards mest berömda fartyg

• Lusitania
• Mauretania
• Carpathia
• Queen Mary
• Queen Elizabeth 2
• Queen Mary 2- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Anders Ljung och Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan