RMS MauretaniaVikt utan last: 31 938 ton
Storlek: 241 m lång, 27 m bred
Motor: 4 ångturbiner av Parsontypen
Maxhastighet: 25 knop
Byggare: John Brown & Co Ltd i Glasgow
Antal Passagerare: 2335Förhistoria

Mauretania är idag ihågkommen som ett av de mest pålitliga fartygen genom historien. Hon hann också vara världens största fartyg i fyra år innan RMS Olympic sjösattes år 1911. Mauretania är idag ett relativt okänt fartyg trots likheten till Titanic både till storlek och utseende. Alla som har sett James Camerons Titanicfilm hörde talas om Mauretania i början av filmen då Rose utbrister:

I don't see what all the fuss is about.
It doesn't look any bigger than the Mauretania.

Cal svarar då:

You can be blase about some things, Rose, but not about
Titanic. It's over a hundred feet longer than Mauretania,
and far more luxurious. It has squash courts, a Parisian
cafe... even Turkish baths.

Mauretania sjösätts
Mauretania sjösätts år 1906.

När det tyska fartyget Kaiser Wilhelm der Grosse tog Atlantens blåa band från rederiet Cunard år 1897 bestämde Cunard sig för att vinna tillbaka det. Atlantens blåa band var ett pris som vanns av det rederi vars fartyg hade korsat Atlanten på kortast tid. År 1902 bestämde sig Cunard för att bygga två fartyg som skulle vinna tillbaka och behålla det blåa bandet. År 1903 gjorde Cunard en överenskommelse med den brittiska regeringen att rederiet skulle få låna 2600 000 pund för att bygga Lusitania och Mauretania, två systerfartyg som skulle kunna komma upp i 25-26 knop. I utbyte skulle den brittiska flottan kunna kräva att få använda fartygen i nödlägen som krig.

För att kunna komma upp i så pass höga hastigheter som Cunard önskade var det nödvändigt att utrusta fartygen med turbiner och låta dem bli över 230 meter långa. Cunard gav skeppsvarvet John Brown & CO Ltd i Glasgow kontraktet att bygga de två systrarna och kölen till Mauretania lades år 1904. Två år senare den 20 september 1906 var hon färdig att sjösättas. Tusentals människor hade samlats för att se när hertiginnan av Roxburghe döpte fartyget till Mauretania. Fartyget fördes ut i Tynefloden och lades i en torrdocka för att bli inredd och få sina fyra skorstenar ditsatta. Den 22 oktober 1907 lämnade hon Tyne för att anlända i Liverpools hamn. Vid första testen kom fartyget upp i hastigheten 26,75 knop som var precis vad Cunard hade hoppats på. Tillsammans med Lusitania, som hade gett sig ut på sin jungfruresa den 7 juni samma år, hade Cunard nu de två snabbaste fartygen i världen.

Mauretania
Färglagt foto av Mauretania.Ombord

Mauretania blev tillsammans med sin syster Lusitania dåtidens största fartyg. Mauretania hade 7 däck åt passagerarna. Första klass var som ett palats och precis som på det kommande fartyget Titanic gick det att resa i hytter inredda efter olika historiska stilar. I första klass fanns en lyx i form av musikrum, rökrum, salonger, verandacafé m.m. Som passagerare var det lätt att få en känsla av att vara på ett hotell och inte ombord på ett fartyg. Andra klass hade en mycket stor matsal som kom att bli det största rummet på något fartyg på den tiden. Passagerarna i tredje klass hade det bättre än de hade haft på något tidigare fartyg. Nu behövde de inte resa i öppna sovplatser utan kunde resa i kabiner för 4-6 passagerare. I första klass kostade biljetterna runt 200 pund. I andra klass kostade de runt 10 pund och i tredje klass ca 6-7. Mauretania hade ovanligt moderna motorer för sin tid. Ångturbinerna hade större kapacitet än något fartyg tidigare hade haft då de var kapabla att driva Mauretania i 25-26 knop. Senare fartyg som Titanic kunde bara gå i 22 knop, men där hade rederiet White Star Line satsat mer på komfort och storlek än hastighet. Mauretania var dessutom byggd för att kunna användas i krig. Fartyget var designat för att kunna bära 12 snabbskjutande 6 tums kanoner.

Mauretanias matsal
Förstaklass matsal i två våningar med en kupol dekorerad med zodiakens tecken.

Mauretanias jungfruresa skedde den 16 november 1907 och kaptenen ombord var John Pritchard. Mer än 50 000 jublande åskådare hade samlats för att se Mauretania lämna Liverpool mot New York. Dimma gjorde att Cunard fick vänta med hastighetsrekordet då färden tog 5 dagar, 18 timmar och 17 minuter med en genomsnittshastighet av 21-22 knop. Rekordet sattes inte förrän i september 1909, men det kom därefter att gälla i hela 26 år. Mauretania började få rykte som ett pålitligt fartyg som höll tidtabellen. Detta rykte skulle sitta i till slutet av hennes karriär.Första världskriget

När första världskriget kom bestämde sig den brittiska flottan för att Mauretania skulle byggas om till ett transportfartyg för trupper. Hon låg oanvänd i Liverpools hamn i ett helt år innan ombyggnaden påbörjades. Sedan använde hon för att flytta allierade trupper till Grekland. Efter ett tag i transporttjänst bestämdes det att hon skulle byggas om till lasarettsfartyg. Totalt transporterade hon hem runt 15 000 sårade soldater. Mauretania klarade kriget, men systerfartyget Lusitania sänktes. Lusitania hade fortsatt som passagerarfartyg under hela kriget, men sänktes trots det av en tysk ubåt år 1915. Ca 1200 passagerare omkom i den katastrofen.

Mauretania som krigsfartyg Mauretania som krigsfartyg
Mauretania ombyggd under kriget.


Efter kriget

Efter kriget lät Cunard installera tillbaka den gamla inredningen i Mauretania. De målade också tillbaka fartyget i dess gamla färger och började frakta passagerare igen. Istället för Liverpool skulle fartyget nu gå White Star Lines rutt från Southampton. Mauretanias motorer hade blivit utslitna under alla sina färder och hon kunde nu inte gå lika snabbt som tidigare. Under en färd kom hon endast upp i 17 knop vilket var mycket långsammare än Olympic som inte ens var konstruerad för att gå lika snabbt som Mauretania. Efter en mindre eldsvåda ombord byggde Cunard om turbinerna så att fartyget skulle gå på olja istället för kol. Eldsvådan hade skadat vissa delar av fartyget så Cunard lät henne återvända till Tyne där hon reparerades och byggdes om under 6 månader. Cunard låt också modernisera fartyget genom att bygga fler privata badrum samt byta ut mattor och utsmyckning. I mars år 1922 var hon tillbaka på Atlanten igen och reparationen hade lyckats för under en resa färdades Mauretania åter i 25 knop. År 1929 slog det tyska fartyget Bremen Mauretanias gamla hastighetsrekord och tog över atlantens blåa band efter en resa i 27,92 knop. Mauretania lyckades aldrig återta rekordet, men var nära en gång då hon nådde 27,22 knop efter vissa modifikationer av motorerna.

Mauretania som kryssningsfartyg
Mauretania som kryssningsfartyg

Mauretania som kryssningsfartyg

Under de sista åren fick Mauretania smeknamnet ‘The Grand Old Lady’ och användes som kryssningsfartyg på kryssningar till bland annat medelhavet, Bahamas och Västindien. Cunard lät måla om fartyget helt i vitt för att hettan ombord inte skulle bli för stor. År 1934 hade fartyget hunnit bli gammalt och omodernt så Cunard bestämde sig för att sälja henne. All inredning auktionerades bort och den 1 juli 1935 gjorde Mauretania sin sista resa till varvet i Rosyth för att nedmonteras. Mauretania hade blivit så populär under sina 27 år att hennes nedmontering kom med stor sorg. På vägen dit stannade hon till vid Tynefloden där tusentals människor hade samlats för att ta farväl av fartyget. Den sörjande folksamlingen sköt upp raketer och sjöng ‘Auld Lang Syne’. Därefter skrotades hon tillsammans med Olympic som också hade dömts ut som omodern. Skrotningen av de två fartygen var också ett sätt att skapa arbetstillfällen och inkomster under den pågående ekonomiska krisen.

Mauretania nedmonteras
Mauretania upplagd bredvid Olympic i Southampton 1935 i väntan på nedmontering.

Rekommenderad läsning


Murder on the 'Mauretania' av Allen, Conrad .
En spännande deckare som utspelar sig ombord på Mauretanias jungfruresa år 1907. När passagerare börjar försvinna spårlöst gör detektiverna George Porter Dillman och Genevieve Masefield allt för att förhindra mord ombord. Det finns också faktaböcker om Mauretania som du kan beställa genom att klicka här under.
Klicka här - Köp/Läs mer om boken på Bokus.
Hade du hört talas om Mauretania före du läste här?Se resultat

Vill du diskutera Mauretania så besök Titanic Nordens forum
(se menyn)Länkar
British Pathe - Sök efter "mauretania" så hittar du flera historiska filmklipp
- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan