a Kvinnor
och barn
Män Totalt Kvinnor
och barn
Män Totalt Kvinnor
och barn
Män Totalt
Första klass 156 173 329 145
93 %
54
31 %
199
60 %
11
7 %
119
69 %
130
40 %
Andra klass 128 157 285 104
81 %
15
10 %
119
42 %
24
19 %
142
90 %
166
58 %
Tredje klass 224 486 710 105
47 %
69
14 %
174
25 %
119
53 %
417
86 %
536
75 %
Alla passa-
gerare
508 816 1324 354
70 %
138
17 %
492
37 %
154
30 %
678
83 %
832
63 %
Besättning 23 876 899 20
87 %
194
22 %
214
24 %
3
13 %
682
78 %
685
76 %
Hela skep-
pet
531 1692 2223 374
70 %
332
20 %
706
32 %
157
30 %
1360
80 %
1517
68 %
- Uppgifterna kommer ifrån www.encyclopedia-titanica.com som har räknat med 2223 passagerare och 706 överlevande.Nyheten når Europa och USA

När Bruce Ismay kom ombord på Carpathia telegraferade han till White Star Lines kontor i USA. Han skrev: "Måste tyvärr meddela att Titanic sjunkit efter kollision med ett isberg. Stora förluster. Mer information senare." Nyheten om katastrofen chockade hela USA och Europa och utanför White Star Lines kontor i New York samlades tusentals människor för att se om deras släktingar hade överlevt. Den 18 april när Carpathia kom in i New Yorks hamn hade över 40 000 människor samlats för att försöka få syn på överlevarna. Många reportrar stod i hamnen och skrek efter information eftersom de ville vara först med ny information om vad som hade hänt och intervjua överlevande. För att förhindra kaos läts överlevarna till en början inte lämna Carpathia om de inte hade någon släkting som väntade i New York.Efterspel

Eftersom så många liv gick till spillo hade både USA och Storbritannien sjöförhör för att komma fram till vem som bar skulden till katastrofen. Kapten Smith fråntogs allt ansvar. Det sades att han kunde ha handlat annorlunda, men han bar ingen skuld till tragedin. Inte heller skeppsbyggarna ansågs skyldiga då Titanic hade de senaste säkerhetssystemen med brandvarnare, vattentäta skott etc. Mellan den 2 maj och den 3 juli 1912 hölls sjöförhör i den brittiska handelskammaren där det ställdes totalt 25 622 frågor till 96 vittnen. Av passagerarna vittnade endast Sir Cosmo Gordon, lady Duff Gordon och Bruce Ismay.

Klicka här för att läsa citat från sjöförhöret med Bruce Ismay.

Kapten Stanley Lord från fartyget Californian fick svara på många frågor om varför de inte hade undsatt Titanic och Titanics andre styrman Lightoller fick ensam svara på över 1600 frågor. Under sjöförhören blev många upprörda över att fler män i första klass hade räddats än barn i tredje klass. De män som överlevt fick leva hela sitt liv med skamkänslor. Det ansågs inte vara rätt för männen på Titanic att överleva då så många kvinnor och barn hade dött. Under sjöförhören i den brittiska handelskammaren fick ingen som hade rest med tredje klass vittna och deras historier blev knappt nämnda i tidningen. Pressen behandlade Titanic-katastrofen varje dag under en lång tid i både USA och stora delar av Europa. I Sverige kan man läsa gamla dagstidningar från 1912 som mikrofilm på biblioteken. Om man slår upp någon tidning från mitten av april 1912 hittar man dagligen i flera veckor artiklar som behandlar katastrofen. Det skrevs både myter, rykten och fantastiska historier om överlevare blandat med sorgliga historier om de som inte överlevt.Nyheten om Titanics katastrof diskuterades livligt i tidningarna
Nyheten om Titanics katastrof diskuterades livligt i tidningarna 1912.De överlevande

Alla kroppar som bärgades från vrakplatsen begravdes till sjöss eller i staden Halifax på USA:s nordkust. Både i USA och i Storbritannien tillverkades minnesmonument över de omkomna och många minneshögtider hölls för att hedra deras minnen. De överlevande krävde White Star Line på stora skadeståndsbelopp. Förutom förlusten av släktingar så hade värdesaker för miljontals dollar följt med Titanic ner i djupet. Rika överlevare och släktingar krävde ersättning för pengar, målningar och diamanter etc. Två av de värdefullaste sakerna som hade försvunnit var diamanter från en firma i Antwerpen till ett värde av över 7 miljoner dollar i dåtidens värde och även en dyrbar diamant som hade ägts av den franska drottningen Marie Antoinette följde med i djupet. En annan raritet som gick förlorad för alltid var en nyinspelad biofilm som hette "The Miracle". Den var alldeles nyinspelad och hade inte hunnit ha premiär på biograferna ännu. Folk krävde inte bara skadestånd för förlorade värdesaker utan även för de familjemedlemmar som omkommit och för allt det psykiska lidandet. White Star Line betalade ut stora mängder i skadestånd, men långt ifrån allt som de blev krävda på. För de kvinnor som blivit änkor när deras män omkommit väntade nu en svår period. Många fattiga emigranter hade inte bara förlorat släktingar utan också sina livs besparingar. Svårast var det för ensamma kvinnor i tredje klass som emigrerat för att påbörja ett nytt liv i ett nytt land tillsammans med sin man. Många av de överlevande kvinnorna valde nu istället att resa tillbaka till sina ursprungsländer och gav upp tankarna på ett nytt liv i Amerika.

De överlevandes berättelser har aldrig slutat att fascinera. Det har spelats in ett stort antal dokumentärfilmer om Titanic. BBC spelade år 1998 in en som dokumentär som ofta sänds i TV. Den heter "Titanic - De överlevande berättar" och berättar Titanics historia genom intervjuer med några av de överlevande som fortfarande levde på 1990-talet. En som intervjuas är fransmannen Michel Navrathil som gick bort 92 år gammal år 2001. 1912 hade han varit mycket omdiskuterad i tidningarna. När Titanic sjönk var han fyra år gammal och hans far hade kidnappat honom och hans bror från deras mamma i Frankrike för att föra dem till USA. Bröderna blev kända som de två föräldralösa från Titanic, men till slut lyckades man spåra mamman i Frankrike. Efter år 2000 fanns det fortfarande några överlevare kvar i livet med spännande historier om hur de eller deras föräldrar hade överlevt. De kom att bli kändisar som alla ville intervjua och jaga efter autografer. År 2006 gick den siste svensk överlevaren bort och våren 2009 gick den allra siste överlevaren tråkigt nog bort i 97-års ålder. Numera finns det ingen människa i livet som har satt sin fot på Titanic. Mer om de sista överlevarna kan du läsa genom att klicka här.Överlevande Marjorie Newell Robb 1889-1992Överlevande Marjorie Newell Robb 1889-1992
Överlevaren Marjorie Newell Robb 1889-1992 berättar
i en dokumentärfilm om natten då Titanic sjönk.Vems var skulden?

Hastigheten var en av anledningarna till att katastrofen inträffade. Trots alla isbergsvarningar höll fartyget en hög hastighet. Kapten Smith borde ha valt att gå mycket längre söderut efter alla isbergsvarningar eller åtminstone borde han ha sett till att hastigheten sänktes. Han ändrade visserligen kursen till en bit längre söderut, men inte tillräckligt. Det ryktas att den höga farten berodde på att White Star Line försökte slå hastighetsrekord över Atlanten. Genom att komma in i New York redan på tisdagskvällen skulle fartyget få fina rubriker i morgontidningen. Detta rykte är dock inte troligt eftersom det skulle förstöra hela den planerade välkomstceremonin och Titanic var inte byggd för att slå hastighetsrekord.

En annan möjlig anledning till katastrofen som diskuterats handlar om okontrollerad koleld i pannrum nummer 6 som hade börjat brinna av misstag före resan. När Titanic skulle lämna Southampton låg kolen fortfarande och pyrde, men besättningen menade att den var under kontroll. Det finns de som påstår att en explosion i pannrummet kan ha varit en möjlig anledning till att Titanic tillslut sjönk, men detta är troligtvis ännu en myt.

Enligt nya efterforskningar på vraket som gjordes på 90-talet sjönk Titanic på grund av dåliga nitar. Nya forskarrön har visat att järnnitarna i fartygets skrov var av undermålig kvalitet. Andelen slagg i det järn som nitarna smiddes av var så stor att det kan ha fått ödesdigra konsekvenser. Slagg är avfallet, det som blir över, när man smälter järnmalm. Smidesjärn innehåller vanligen en viss del mycket finfördelad slagg som gör det hårdare. För mycket slagg gör dock materialet skört. Forskare tror nu att när Titanic stötte mot isberget sprack de sköra nitarna och skrovets sömmar öppnade sig så det forsande vattnet.

Den allra största anledningen till att så många dog i katastrofen var att White Star Line hade monterat för få livbåtar. Alexander Carlisle, en av fartygets konstruktörer, hade föreslagit 64 livbåtar till en början. Dessa reducerades till 32 och tillslut endast 16 plus 4 hoppfällbara. Detta var godkänt enligt sjölagen från 1894 som sade att fartyg över 10 000 ton endast behövde 16 livbåtar. När den lagen skrevs hade ingen förutsatt att det i framtiden skulle finnas fartyg av så gigantiska mått som Titanic och dess systrar, varför lagen ej överensstämde med verkligheten när katastrofen inträffade. Totalt skulle det ha krävts minst tre gånger så många livbåtar för att få plats med alla ombord. Det fanns så gott om tid från kollisionen tills att Titanic sjönk att alla hade kunnat hinna ner ner i en livbåt. I den första livbåten som sjösattes fanns det plats för över 60 passagerare, men ändå sjösattes den med endast 28 passagerare. De 20 livbåtarna som fanns ombord hade räckt till 1178 personer om de hade varit fullpackade. Detta visar på att besättningen hade otillräcklig, om inte rentav obefintlig, träning i hur man skulle gå till väga vid sjöolyckor. White Star Line försvarade sig med att tumultet som uppstod då Titanic sjönk gjorde att folk till en början inte ville gå ner i livbåtarna. De ansåg det vara tryggare ombord på fartyget och insåg inte att en katastrof höll på att inträffa.

Den 20 september 1911 inträffade en olycka som gjorde om helt i Titanics planering. En brittisk kryssare krockade med Olympic som gjorde ett 2,5 m stort hål på styrbord sida under vattenlinjen. Olympic fick då bogseras tillbaka till Belfast. I Belfast fick många av Titanics arbetare gå över till att reparera Olympic. Därför försenades byggandet av Titanic och jungfruresan blev försenad. Frågan är då hur ödet hade sett ut för Titanic om jungfruresan hade blivit lagd på ett annat datum?

Det finns så många händelser under katastrofnatten som om det bara hade varit lite annorlunda hade gjort att Titanic aldrig hade sjunkit. En orsak var att fartyget var så pass stort att det tog lång tid att styra undan. En annan tanke är att om det hade blåst lite mer så hade männen i utkiken kunnat höra vågorna som slog mot isberget och därmed hade Titanic kunnat styra undan i tid. Hade utkikarna dessutom haft en kikare så hade de kanske kunnat upptäcka isberget tidigare. Om styrmännen hade valt att styra rakt mot isberget istället för att träffa det i sidled hade antagligen bara Titanics två främsta skott blivit skadade och fartyget hade då kunnat klara sig från att sjunka.Vem/Vad var skulden till katastrofen?Se resultatVad var skulden till att så många dog?Se resultat
Det har aldrig utsetts någon direkt syndabock för Titanickatastrofen. Kapten Stanley Lord på Californian har dock fått mycket kritik för att hans fartyg inte kom till undsättning. Han borde ha handlat annorlunda. Även Bruce Ismay fick mycket kritik, men han fråntogs allt ansvar. Som chef för The White Star Line borde han enligt pressen ha följt fartyget med i djupet såsom kapten Smith gjorde.

Det finns många personer att skylla på, men den största anledningen till att Titanic sjönk var trots allt den höga hastigheten eller ödet enligt mångas uppfattning. Det hände så många små händelser efter varandra att många påstår att det var ödet som sänkte Titanic och att katastrofen inte hade gått att undvika.

Sista bilden på Titanic
Den sista bilden som togs av Titanic.


- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan