Kapten Edward John Smith 1850-1912.

Edward J. Smith föddes den 27 januari 1850 i Hanley, Stoke-on-Trenf av Staffordshire. Han var son till trädgårdsarbetaren Edward Smith och till Catherine Smith.

Edward gick i den brittiska Etruriaskolan fram tills han var 13 år gammal och då begav sig till Liverpool. I Liverpool skulle han börja sin sjökarriär som lärjunge hos Gibson & Co. Vid 30 års ålder började han hos White Star Line. 1887 förde han befäl över sitt första fartyg. Några av fartygen han förde befäl över innan Titanic var: Republic, Coptic, Majestic, Baltic, Adriatic och Olympic. Under Boer kriget förde Edward befäl över truppfartyg som skulle till Kapstaden.

Den 13 januari 1887 gifte sig Edward med Sarah Eleanor Pennington i St. Oswaldkyrkan i Winwick. De fick en dotter som de döpte till Helen.

När kapten Edward Smith blev äldre kom han att få ett mycket gott rykte. Vissa ville bara resa med fartyg där han var kapten. När han 1904 blev kommendör för White Star Line kom han att börja kommendera de senaste och modernaste fartygen på deras jungfruresor. 1912 blev han erbjuden att kommendera Titanic som ett sista hedersuppdrag innan pensionen. Edward hade mot slutet av sin karriär en årslön på 1250 pund. Han hade dessutom en bonus på 200 dollar ifall han inte kolliderade med något annat fartyg.


Kapten Edward Smith. En sjökapten som vi alltid kommer att minnas.


Den 10 april 1912 tog kapten Smith en taxi från sitt hem i Southampton ner till Titanic i hamnen. Här bodrade han fartyget och installerade sig i sin kabin. När Titanic lämnade hamnen klockan 12 var man nära att kollidera med fartyget New York. Genom snabbt handlande av kapten Smith lyckades man undkomma en kollision, men många såg den nära olyckan som ett dåligt omen.

Den 14 april höll bankmannen George Widener ett middagsparty i kapten Smiths ära. På denna middag samlades den yttersta eliten ombord på Titanic. Kapten Smith visade sig vara orolig över att man var på väg in i ett isområde och ursäktade sig och lämnade middagen tidigt. Andre styrman Lightoller höll vakt och kapten Smith gick för att lägga sig. Först försäkrade han sig med Lightoller att han skulle bli väckt ifall något hände. Ca 23.40 väcktes kapten Smith av kollisionen med isberget. Han fick en report av förste styrman Murdoch och gav sig ut på en inspektionsrunda tillsammans med konstruktören Thomas Andrews. Kapten Smith gav genast order om att man skulle förberedda livbåtarna.

Konstigt nog vet man inte så mycket om kapten Smiths handlande under katastroftimmarna. Han sågs i slutet vid bryggan efter att ha givit order om att överge fartyget. Det finns dock myter som handlar om överlevande som påstått sig ha sett kapten Smith i vattnet när han räddade ett barn för att sedan sjunka till bottnen.


Kapten Smiths dotter Helen inviger en staty i pappans ära.


Den 29 juli 1914 invigde kapten Smiths dotter Helen en staty i Lichfield, England i pappans ära. Kapten Smiths änka flyttade senare till London. Här blev hon påkörd av en taxi och dog den 28 april 1931 vid nästan 70 års ålder. Dottern Helen levde ett liv med många dödsfall, men samtidigt ett äventyrligt liv. Vid premiären av "A night to remember" 1958 påpekade hon hur lik skådespelaren Lawrence Naismith var hennes far. Helen dog 1973.

Den 17 april 1912 kunde man läsa i en irländsk Titanic att kapten Smith ansåg att dagens fartyg var osänkbara:

Captain Believed Titanic Was Unsinkable
(Erie, PA, April 17, 1912)
That Captain Smith believed the Titanic and the Olympic to be absolutely unsinkable is recalled by a man who had a conversation with the veteran commander on a recent voyage of the Olympic. The talk was concerning the accident in which the British warship Hawke rammed the Olympic.

"The commander of the Hawke was entirely to blame," commented a young officer who was in the group. "He was 'showing off' his war ship before a throng of passengers and made a miscalculation."

Captain Smith smiled enigmatically at the theory advanced by his subordinate, but made no comment as to this view of the mishap.

"Anyhow," declared Captain Smith, "the Olympic is unsinkable, and Titanic will be the same when she is put in commission.

"Why," he continued, "either of these vessels could be cut in halves and each half would remain afloat almost indefinitely. The non-sinkable vessel has been reached in these two wonderful craft.

"I venture to add," concluded Captain Smith, "that even if the engines and boilers of these vessels were to fall through their bottoms, the vessels would remain afloat."

"When anyone asks me how I can best describe my 40 years at sea, I merely say 'uneventful'. I have never been in an accident of any sort worth speaking about. I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder. Modern ship building has gone beyond that."
Captain E.J. Smith

smith.mpg
smith.ram, smith2.ram, smith3.ram
- Kapten Smith ombord Olympic.
24 sek - 1.9 megKälla:
Encyclopedia-Titanica