a
Snabbfakta
        "I cannot imagine an event that would cause a ship to founder.
         Modern ship building has gone beyond that."
         - E.J. Smith, Titanics kapten


Alla siffror är omräknade till närmsta heltal.Storlek

RMS Titanic står för Royal Mail Steamship Titanic.
Längd: 269 meter
Bredd: 28 meter
Höjd:
Från köl till kommandobryggan: 32 meter
Från köl till skorstenstoppen: 53 meter
Från vattenytan till understa promenaddäcket: 18 meter
Vikt: 46 000 bruttoton
Lastkapacitet: 22 000 ton
Djupgående: 18 meter
Däck: 10. 8 för passagararna.Titanics storlek
Titanic jämfört med kända byggnader 1912.

Om Titanic

Ägare: International Mercantile Marine Corporation som i sin tur ägdes av amerikanen JP Morgan.
Rederi: White Star Line
Byggvarv: Harland & Wolff i Belfast, Irland
Hemmahamn: Liverpool
Skeppsnummer: 131428
Byggnummer: 401
Radionamn: MGY
Hastighet: Normal = 21 knop (ca 40km/h), Toppfart = 24 knop (ca 45km/h)
Kostnad: Ca 60 miljoner svenska kronor (Idag ca 4 miljarder)
Biljettpris
1:a klass £30 (idag ca 53 789 kr. Fanns hyttpriser för upp till 500 000kr)
2:a klass £12 (idag ca 21 466 kr)
3:e klass £ 8 (idag ca 14 311 kr)Titanic hade en enorm lyx
Lyxen i första klass var enorm.

Maskineri

Klicka här för en artikel om Titanics ångpannor.

Maskineri: 2 fyrcylindriga trippelexpansions ångmaskiner.
Maskinkraft: 51 000 hk
Ångturbin: 1 lågtrycksturbin som drevs av avloppsångan från huvudmaskineriet.
Ångpannor: 29 stycken. 24 dubbelsidiga och 5 enkelsidiga.
Ångmaskinernas varvtal: 77 varv i minuten.
Ångtryck: 215 psi
Eldstäder: 159 stycken.
Elektricitet: 32 km elledningar. 1500 ringklockor, 48 elektriska ur, 520 elektriska kaminer, 72 siroccofläktar, 10 000 glödlampor.
Kollager: 6400 ton
Förbränning/Dag: 750-840 ton
Ångturbinens varvtal: 165 varv i minuten.
Propellrar: 3 stycken. 2 yttre 3blads, 7,2 meter i diameter, 23 ton.
1 fyrblads som satt i mitten. 5,2 meter i diamater. 22 ton.
Roder: 24 meter högt. 5 meter brett. Vikt 103 ton.

Titanics ångpanna
En eldare på en tidstypisk atlantångare.
Dock inte Titanic eller systerfartygen.Ombord

Master: 46 meter höga och gjorda i järn. Utkikskorgen satt 12 meter upp.
Telegraf: En marconistation. Sändaren var på 5 kilowatt och satt mellan de två masterna. Den drevs med 100 volt. Som reserv fanns en oberoende genrator på övre däck. Den drevs med oljedriven maskin. Det fanns även extra ackumulatorbatterier.
Skorstenar: 4 stycken. Den aktersta var endast en atrapp för att få fartyget att verka mäktigare. Den användes dock till att ventilera maskinrummet, köket och nere i tredje klass. Diametern var 7 och en halvmeter. Höjden var 25 meter.

Titanics skorsten
En av Titanics skorstenar.

Telefon: växel för 50 linjer.
Hissar: 3 i första klass, 2 i andra. 2 mathissar, 1 föråddshiss och 1 posthiss.
Färskvattensåtergång/dag: 53 060 liter
Livbåtar: 20 st
Livbojar: 499 st
Ankare: 5 stycken. 2 bogankare på 7,25 ton styck. 1 reservankare i fören på 15,5 ton. Ett i aktern och ett på poopdäck.

Titanics ankare
Ett av Titanics ankare på 15,5 ton.

Passagerare

Besättning: 885
Totalt antal platser ombord: 3547
Totalt antal människor ombord vid katastrofen: 2207

Utrymmen:

1:a klass

• 735 passagerare
• 416 rum
• 928 sovplatser
• 106 soffor
• 554 sittplatser i middagsalongen

2:a klass

• 674 passagerare
• 162 rum
• 510 sovplatser
• 402 sittplatser i middagsalongen

3:e klass

• 1026 passagerare
• 982 sovplatser
• 473 sittplatser i restaurangenVad tycker du är mest intressant med Titanic?Se resultat- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan