a
dr WILLIAM Francis Norman O'LOUGHLINIRE
besättning 62-63 år

Yrke: Läkare

(New York Herald, 22/4 1912)
Född: 1849 i Irland
Föräldrar: Föräldralös. Uppfostrades av en farbror eller morbror.
Bosatt: Polygon House, Southampton, Hampshire, England
Hytt: Läkarhytten
Steg ombord: Belfast, Nordirland
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.


Noteringar

Ogift.

Han studerade på Trinity College och Royal College och Surgeons, båda i Dublin. Dålig hälsa gjorde att han började utöva sitt yrke till sjöss vid 21 års ålder och han kom att arbeta där i 40 år. Innan han kom till Titanic var han läkare på Olympic.

Kollegan dr J.C.H. Beaumont berättade: "Om han hade några föraning om Titanic (jag tror det är känt att [purser] McElroy hade det) kan jag inte säga, men jag vet att under ett samtal på South Western Hotel berättade han för mig att han var trött på att hans liv bestod av att flytta från skepp till skepp. När han nämnde detta för kapten Smith, beskyllde denne honom för att vara lat och sade åt honom att packa ihop och komma med honom. Så ödet beslöt att 'Billy' skulle till Titanic och jag till Olympic."

Bara en månad innan han började sin tjänst på Titanic sade han till en läkare han samarbetat med: "Om jag dör på land hoppas jag att min begravning blir stillsam, men det passande vore att jag sveptes i en säck och sänktes i det hav som jag har rest på i 40 år."

En av många formaliteter som måste genomföras innan resan kunde ta sin början var att se till att besättningen man hade anställt var frisk. Därför kontrollerade dr O'Loughlin och hans assistent dr J. Edward Simpson besättningens papper (hälsodokumentationer o.dyl.) tillsammans med kapten Maurice Harvey Clarke, immigrationstjänsteman på Board of Trade, den 10 april, innan Titanic avseglade.

Dr O'Loughlin åt vanligtvis middag tillsammans med Thomas Andrews, så även den 14 april. Men han hade vid åtminstone ett tillfälle ätit tillsammans med kapten Smith och Bruce Ismay, enligt steward Thomas Whiteley. Han sade: "Dr. O'Loughlin reste sig, höjde sitt glas och utropade: 'Låt oss skåla för den mäktiga Titanic'. Med gillande utrop ställde sig alla upp och drack skålen." (North Berks. Herald, 20 April, 1912, s.2)

Strax efter kollisionen bad Myna Harper dr Loughlin övertala hennes sjuke make att stanna nerbäddad i sin säng. Men doktorn svarade: "Jag har hört sägas att koffertarna flyter omkring i lastrummet. Det är lika bra att ni går upp på däck." Han viskade till uppasserskan Mary Sloan ungefär en timme efter kollisionen: "Mitt barn, det står mycket illa till."

Senare, när man fyllde livbåtarna och vattnet hade nått C-däck, stod dr O'Loughlin stillsamt tillsammans med biträdande läkaren J. Edward Simpson, purser McElroy och biträdande pursern Reginald Barker. 2:a styrman Lightoller slöt sig till dem för ett ögonblick. De skakade hand med varandra allesammans och sa adjö.

Bagare Charles Joughin var kanske den sista som såg dr O'Loughlin. Ungefär klockan 1:20 hade Joughin gått till sin hytt för att leta reda på någon sprit. Runt 1:45 såg han doktorn söka efter något i närheten. Joughin frågade aldrig vad det var han sökte, men med tanke på närheten till pentryt kan han ha haft samma idé som bagaren.


Se också Sjukavdelningen.Dr Edward C. Titus, läkare hos White Star Line och nära vän till dr O'Loughlin sade:

"Han var utan tvekan den finaste man jag någonsin känt. Han var alltid redo att besvara ett rop på hjälp, under dygnets alla timmar. Han kunde gå till tredje klass för att behandla en sjuk mor eller ett barn, och de fick lika mycket omsorg som den rikaste och mäktigaste ombord. /.../ Dr O'Loughlin gjorde alltid något för välgörenhet. Jag tror att det kommer upptäckas att det inte finns mycket kvar av den lön han tjänat eftersom han delat ut det mesta av det till de fattiga. Det är ingen tvekan om att han dog som han ville. Nyligen när jag sade till honom, med tanke på att han blev äldre, att han borde skriva ett testamente och ge instruktioner för sin begravning, eftersom han inte hade familj eller släkt. Han svarade att det enda sätt han ville bli begravd på var att läggas i en säck och begravas i havet."

New York Herald


MINNESMÄRKE ÖVER DR. O'LOUGHLIN

Ny akutvårdsavdelning får namn efter Titanics läkare

En akutvårdsavdelning på St. Vincent's sjukhus, bestående av sjutton bäddar och angränsande behandlingsrum, ska den 16 februari tillägnas minnet av dr W.F.N. O'Loughlin, läkaren på Titanic. I kardinal Farleys frånvaro, p.g.a. att han reser till Bahamas imorgon, förrättas dedikationsceremonin av Lavelle.

Dr O'Loughlin gick direkt från universitetet i Dublin till White Star Line år 1870 och förblev där till sin död. Under sin långa karriär fick han många vänner i New York, som bildade en kommitté med Thomas Hughes Kelly som kassör, för att ordna något monument för att bevara minnet av honom. Dr O'Louhlin var välkänd i grannskapet till St. Vincent's sjukhus, och det beslöts att den nya avdelningen inne i själva sjukhuset var det bästa minnesmärket. En bronsplakett graverad med hans namn kommer att placeras i hallen utanför avdelningen, mittemot det lilla kapell där systrarna möts för att utföra sina dagliga andliga övningar.


The New York Times, 6 februari 1914

TITANICS LÄKARE HEDRAS

En ny akutvårdsavdelning på St. Vincent's sjukhus, utru-
stad och möblerad som ett minnesmärke för dr Francis Norman O'Loughlin, den överordnade läkaren hos White Star Line, som omkom i katastrofen med Titanic, invigdes igår och är avsedd för skadade sjömän. Avdelningen ligger på bottenvåningen med ingång från Eleventh Str-
eet, nära Seventh Avenue. Den består av tre seperata salar, en för allmän användning innehållande nio bädd-
ar, en med tre bäddar för patienter med delirium [= sinnesförvirring framkallad av alkohol] och en med fem bäddar i händelse av överbeläggning eller för kvinnliga patienter när det behövs.

Kommittén som styrde över uppförandet av ett minnes- märke över dr O'Loughlin påbörjade sitt arbete kort eft-
er Titanics undergång. Minnesmärket föreslogs urspr-
ungligen bestå av ett laboratorium anlagt på taket till St. Vincent's, men då det inte gick att få ihop med de krav som byggnadsbyrån hade, beslöts det att man skulle utrusta en akutvårdsavdelning. St. Vincent's valdes då för detta ändamål eftersom det tar emot större delen av de skadade sjömännen och var det sjukhus som dr O'Loughlin stadigt besökte för att hjälpa till att vårda sjömännen. Vid gårdagens ceremoni sade dr Edward C. Titus, som varit dr O'Loughlins kollega under många år:
    "Dr O'Loughlin, vars minne vi vårdar, var skeppsläkare i 40 år. Han besökte ständigt detta sjukhus och vårdade sig om de skadade sjömännen från hans skepp. Inte mer än en månad innan sin död sade han till mig: 'Om jag dör på land hoppas jag att min begravning blir stillsam, men det passande vore att jag sveptes i en säck och sänktes i det hav som jag har rest på i 40 år.'"

Medan invigningsceremonin var igång fördes Angello Grillo, en riggarbetare, till sjukhuset med inre skador från ett fall från en mastkran på en pir. Det var åtta sjö-
män på sjukhuset igår. New York Times, 17 februari 1914

(Times Dispatch - Richmond, Virginia,
28 April 1912)Källor:
Encyclopedia Titanica
Titanics undergång - En natt att minnas (Walter Lord, 1998, ISBN 91-37-11354-2)
Titanic Voices (Hyslop, Forsyth, Jemima, 1997, ISBN 0-7509-1436-X)© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan