a
SJUKVÅRD ombordDr O'LoughlinDr Simpson
I det häfte som delades ut till förstaklasspassagerarna vid ombordstigningen får vi veta: "En erfaren läkare finns ombord på skeppet. Han är auktoriserad att ta betalt av passagerarna för behandling av vilken som helst sjukdom som uppstått före ombordstigningen. I de fall där sjukdom inträffar ombord tas ingen avgift ut och medicinen ges under alla omständigheter ut gratis."
   Sjukvårdsavdelningen ombord på Titanic var mycket välutrustad. Läkarna hade till sitt förfogande ett stort urval medicinska instrument och verktyg samt välfyllda medicinförråd.

Även fast patienterna behandlades i klassordning, så blev alla patienter behandlade, från den rikast tänkbara till emigranten som inte ägde mer än kläderna han hade på sig. Likadana mediciner fanns tillgängliga för alla ombord.
   Dr Edward C. Titus, en kollega och nära vän till dr O'Loughlin, sade om honom: "Han var utan tvekan den finaste man jag någonsin känt. Han var alltid redo att besvara ett rop på hjälp, under dygnets alla timmar. Han kunde gå till tredje klass för att behandla en sjuk mor eller ett barn, och de fick lika mycket omsorg som den rikaste och mäktigaste ombord."Sjukvårdspersonal:
  • Dr William O'Loughlin. Läkare (kirurg).
  • Dr J. Edward Simpson. Biträdande läkare.Evelyn Marsden
  • William Dunford. Sjukvårdssteward/tillsyningsman (hans hytt var på D-däck, seng nedan). Han höll koll på allting och var i princip den som såg till att avdelningen fungerade som den skulle.
  • Catherine Jane Wallis. Stewardessföreståndarinna. Hade inte utbildning men hjälpte tredjeklasspassagerarna (många hade aldrig sett en toalett förut och behövde visas hur man använde den). Hon höll ett öga på dem och informerade läkaren vid tecken på sjukdom bland dem.
  • Evelyn Marsden. Stewardess som var kvalificerad sjuksköterska. Ingick förmodligen inte i den "officiella" sjukvårdspersonalen, men kunde tillkallas om behov fanns. Hon hade hand om förstaklasspassagerarna.


Sjukavdelningar


De båda läkarnas hytter var belägna nära läkarmottagningenC-däck (se illustrationen nedan), men den större sjukavdelningen fanns på D-däck. Där fanns operationssal och rum för de sjuka, varav delen till vänster förmodligen var för tredje klass. En särskild isolerad mottagning för tredjeklasspatienter fanns akteröver på samma däck, precis intill tredje klass trappa. Immigrationsreglerna tillät inte att någon kontakt förekom mellan immigranter och första- och andraklassresenärer. Det fanns 18 bäddar totalt, varav 6 i den isolerade delen.
   Dessutom fanns det en liten läkarmottagning och två små sjukrum för besättningen nära masten i fören på C-däck.

SjukavdelningenKällor:
Encyclopedia Titanica
Medical Care aboard the Titanic (Voyage -Autumn 2000, ISSN: 1054-9269)
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           
Titanic An Illustrated History (Lynch &  Marschall, 1992, ISBN 0-340-73841-3)
Titanics undergång - En natt att minnas (Walter Lord, 1998, ISBN 91-37-11354-2)
Titanic Triumph and Tragedy (Eaton & Haas, 1986, ISBN 0-85059-775-7)
Titanic Voices (Hyslop, Forsyth, Jemima, 1997, ISBN 0-7509-1436-X)© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan