a
fröken ANNA Sofia NYSTENSWE
3:e klass 22 år

Yrke: Sköterska (senare kokerska)
Anna Nysten
Född: 1890-01-22 Hag, Västra Eneby, Kinda, Östergötland, Sverige
Far: Samuel August Nysten (f.1848)
Mor: Maria Sofia Nilsdotter (f.1863)
Bosatt: från 1890-tal till ? Höghult (Hökhult), Kisa, Östergötland, Sverige
          till 1912 Farsbo (Forsbo?) gård, Kisa, Östergötland, Sverige
         
från 1912 Des Moines, Iowa, USA
Biljett: 347081 Pris: £7 15s
Destination: Hackensack eller Passiac, New Jersey, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Räddad i livbåt 13

Steg av från Carpathia: 1912-04-18 New York City, New York, USA
Dog: 1977-03-28 Des Moines, Iowa, USA     Dödsorsak: Hjärtsjukdom, lungödem
Begravd: Resthaven Cemetery, West Des Moines, Iowa, USA

Medresenärer, ej på samma biljett:
Anders Andersson
Alfrida Andersson

Sigrid Andersson

Ingeborg Andersson

Ebba Andersson

Sigvard Andersson

Ellis Andersson

Danbom, Ernst
Danbom, Gilbert
Danbom, Sigrid


Noteringar
Syskon:
Gunnar (halvbror?)
Agda (g. m. Kurt Andersson, f. i Kättilstad) (halvsyster?)
Klara (gift Törnquist?) (halvsyster?)
Karl Nikolaus (f.1874 Tjärstad, Östergötland) (halvbror, son till Samuel August och hans första hustru)
Samuel Gustaf (f.1876 Tjärstad, Östergötland) (halvbror, son till Samuel August och hans första hustru)
Elsa Maria (f.1891, Elsie i Amerika; gift Granquist och bosatt i Minneapolis, Minnesota)
August Mauritz (f.1893)
Anders Helge (f.1897)

Anna reste från sin familj på Farsbo gård i Kisa och var enligt vissa uppgifter på väg till sin syster i Passaic, New Jersey, enligt andra till en blivande arbetsgivare i Hackensack, New Jersey, där hon skulle arbeta som hembiträde.

Hon var bekant med familjerna Danbom och Andersson, som bodde i samma trakt, och det var Ernst Danbom övertalade henne att följa med dem när de återvände till Amerika efter ett långt besök i hembygden i Sverige.
   Den 29 mars 1912 anges hon i husförhörslängd ha emigrerat, men det är troligen datumet då hon gav sig iväg hemifrån, eftersom hon sedan den 5 april lämnade Göteborgs hamn mot England enligt det register som hamnpolisen förde.
   (Den 17 oktober 1912 reste systern Elsa (Elsie i USA) från Göteborg till New York.)
   Resesällskapet fick uppleva en storm under överresan till England, enligt vad fru Danbom skrev i ett brev hem den 9 april.

Efter kollisionen med isberget klädde hon på sig i lugn och ro utan att gripas av panik, tog med sin sin matsäckskorg och tog sig upp på däck. Hon skymtade båda familjerna ur sitt resesällskap och kom med en livbåt, troligen nummer 13. Hon var den enda av dem som överlevde.

I New York fick hon $25 av The Women's Relief Committee. Hon togs omhand av mrs och mrs Törnquist som bodde på Paulson Ave., troligen i Passaic. Detta var troligen systern Klara och hennes man, eftersom Anna i brev hem berättar att hon blivit omhändertagen av systern Klara (se brevet nedan).

Hon bosatte sig i Des Moines, Iowa, där hon förblev bosatt i 60 år. Hon gifte sig så småningom med en man vid efternamn Gustafsson (Gustafson) och de fick tre barn tillsammans, dottern Lennea och sönerna Bill och Arthur. Hon var medlem i första Lutheranska kyrkan i Des Moines. Då hon gick i pension arbetade hon som kokerska på Grand View College i staden. Två gånger under sin livstid åkte hon hem till Sverige på besök.
   Anna och Hilda Hellström blev vänner och skrev regelbundet till varandra ända till Hildas död 1962.
   Annas man dog före henne, och när hon själv dog 1977 (av hjärtsjukdom och lungödem efter en operation) efterlämnade hon förutom barnen även sex barnbarn och syskonbarn, systern Elsie i Amerika samt systern Agda och brodern Gunnar i Sverige.
   Sonen Bill bodde i Kentucky och den andra sonen, Arthur, bodde åtminstone år 2002 i Oklahoma.
   Annas social security-nummer var 480-50-5453.(Inga felaktigheter är rättade i nedanstående översättningar)


Ur passagerarlistan över de överlevande, via Carpathia:

Nysten, Anna 24 K Ogift Sköterska;
Nationalitet: Svensk; Ras: Skandinavisk;
Senast bosatt: Sverige, Kisa;
Närmaste släkting: föräldrar, Kisa, Sverige;
Slutlig destination: NJ, Hackensack;
Ska till: Arbetsgivare: mrs Nielson, 317 Central Ave., Hackensack, N.J.;
Född i: Sverige.Brefkort till Herr S.A. Nysten, Nydala, Kisa Göteborg den 19 april 1912.
Jag får härmed meddela att jag idag erhållit telegrafiskt meddelande om att Anna Nysten anlänt till New York ombord på ångaren "Carpathea"
Högaktningsfullt
HVITA STJÄRNLINJEN, Göteborg"


Brev hem till föräldrarna:

[...] "Jag är nu hos syster Klara, som är gift. De ha det så fint och bra. Deras son, som är gift och bor i ett stort hus härintill är bilförare. Han mötte oss vid tåget och förde oss i bil hit upp. De äro så snälla mot mig, så ni bör ej tänka, att jag far illa nu, fast jag under min resa råkade så illa ut. Jag kan knappast beskrifva hur det tillgick. Det var ett förfärligt jämmer och rop, men jag och ni böra tacka Gud för att jag lefver. Jag lyckades komma med i en räddningsbåt; min tid var väl ej kommen, att jag skulle dö, jag skall väl pröfva mer af världen.

Ni har väl läst i tidningen hur allt gick till, men jag kan ju tala om litet för eder. Båten stötte mot ett isberg vid tolftiden på natten mellan söndagen och måndagen. Det var en förfärlig stöt, vi voro nära att ramla ur bäddarna. Men så sade de, att det icke var något farligt, och passargerarna voro därför rätt lugna, tills båten började sjunka och däcken voro fulla af folk. Ni kan ej tänka er hur dant det då blef. Ja, jag kan ej skrifva om det riktigt. Men, o så hemskt, när allt var

mörkt! När båten sjönk voro vi ej långt därifrån och voro nära att följa med i djupet. Det var ett förfärligt brakande och dånande, när båten gick under. Vi fingo vara i räddningsbåten från kl. half 2 till half 7 på morgonen, men lyckligtvis var hafvet lugnt. Ni må tro, att vi blefvo glada, när vi fingo se ångaren Carpathia närma sig oss och vi fick komma ombord där. De voro så snälla emot oss: vi fingo filtar om oss och kafe och konjak så mycket vi ville ha. Men det var ändå mycken jämmer och gråt, ty de flesta hade mist någon anhörig. Värst synd var det om de familjer som upplöstes. Många blefvo vansinniga".

[...]

"Nu är jag emellertid framme och mår riktigt bra. Jag önskar, att ni ej ha sörjt för mig för mycket, ty jag är nöjd nu. Klara kom och mötte mig och hon har skaffat mig en bra plats. Alla, som voro med i olyckan, fingo nästan allt hvad de behöfvde. Jag fick en fin kappa och underkläder. Mina penningar hade jag på mig, och tänk så underligt, jag fick min matkorg med mig. Det var ingen mer än jag, som hade sådan med". [...]


"I måndags anlände ett nytt bref från fröken Anna Nysten till hennes föräldrar i Kisa. Hon berättar däri bl.a, att hon blivit synnerligen väl emottagen i Newyork. Af de insamlade pänningmedlen har hon erhållit 60 dollars samt därjämte fina kläder i sådan myckenhet, att hon icke visste när hon skulle kunna använda alla. I sitt förra bref nämnde hon ingenting om familjen Andersson från Kisa. Nu berättar hon, att hon såg familjen Andersson - man, hustru och fem barn - jämte familjen Danbom - man, hustru och ett barn - tillsammans stå på däck, kort innan Titanic sjönk. Hon tror ej att någon af dem kunde räddas, och det har ju också bekräftats, att de omkommit. Hon säger sig ingen gång varit sjuk efter den hemska nattens upplefelser och skulle vid brefvets afsändande tillträda en plats".

I ett av breven hem skickade hon med ett vackert vykort med röd vallmo och texten "Best Wishes".

"Min Kära Mamma må så väl
vill sända eder ett littet kort på Födelsedagen men det kommer ju mycket för sent men bättre sent än alldrig. jag vill ändå att ni skall ha det.
Ja, på min långa färd har jag brövat den stora värd
ock så vet jag vad det är att lemna hemett kär
jag mycket tängt på alla som i det stora havet falla
men jag får tacka min frälsare kär
att lag lever, ha helsa och är här Helsningar
Ett Minne från eder Dotter
Anna Nysten".


"Du gav dig ut på det stora hav
Fick pröva vad livet ger och tar
Nu du sänks i den tysta grav
Vi dock minnena av dig har kvar".

Barn, barnbarn, syskon och syskonbarn

Östgöta Correspondenten 1 april 1977

Anna Nysten år 1911
Anna Nysten år 1911

Anna Nysten med familj år 1911
Anna Nysten med familj år 1911

Grand View College i Des Moines, ca 1910
Grand View College
där Anna arbetade
ca 1910
Tack till:
Kindabild (för vänligt tillmötesgående med de båda porträttfotografierna)

Källor:
Emibas
Emihamn
Emile (webplatsen finns ej längre)
Encyclopedia Titanica
Family Search
Find A Grave
Folkräkningen 1900
Immigrant Ships Transcribers Guild
Kindabild
SSDI
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)     
Vimmerby tidning
Östran     


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan