a
fru Anna SIGRID Maria DANBOM (f. Brogren)SWE
3:e klass 28 �r

F�dd: 1884-03-10 L�ngebro, Horn, Kisa, �sterg�tland, Sverige Sigrid Danbom
Far: Magnus Peter Constans Brogren (f.1831-02-28 Horn d.1901-06-28 L�ngebro, Horn)
Mor: Anna Lena Johansdotter (f.1845-07-05 Kjettistorp, Kisa d.1926-11-06 L�ngebro, Horn)
Syskon: Susanna Karolina (f.1866-08-10 Tirserum, gift Zachrisson i USA)
Hilma Elisabet (f.1869-05-02 L�ngebro, Horn)
Alfrida Konstantia (f.1872-12-25 L�ngebro, Horn)
Axel Konstans (f.1875-06-30 L�ngebro, Horn)
Bosatt: till 1911 Stanton, Montgomery, Iowa, USA
            fr�n 1911 till 1912 Sverige (Kisa? G�teborg?)
Biljett: 347080 Pris: �14 8s
Hytt: n�gonstans akterut
Destination: Stanton, Montgomery, Iowa, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej �terfunnen.

Medresen�rer:
Ernst Danbom (make)
Gilbert Danbom
(son)
Anders Andersson
(sv�ger)
Alfrida Andersson
(syster)
Sigrid Andersson
(systerdotter)
Ingeborg Andersson
(systerdotter)
Ebba Andersson
(systerdotter)
Sigvard Andersson
(systerson)
Ellis Andersson
(systerdotter)
Anna Nysten


Noteringar

Sigrid f�ddes den 10 mars �r 1884 och d�ptes av pastor Kernell den 25 samma m�nad till Anna Sigrid Maria. Hon var femte barnet i familjen Brogren i L�ngebro, Horn. F�r�ldrarna Magnus Peter Konstans (f.1831-02-28 i Horn) och Anna Lena Brogren (f�dd Johansdotter 1845-07-05 i Kisa) hade varit gifta sedan 1865 och tidigare f�tt barnen Susanna Karolina, Hilma Elisabet, Alfrida Konstantia och Axel Konstans. Sigrid kom lite p� efterk�lken; brodern Axel var  n�stan nio �r gammal n�r hon f�ddes. Alla barnen var f�dda i Horns f�rsamling utom Susanna, som f�tts i Tirserum (Tidersrum). Fadern var p� 1890-talet kommunalordf�rande.


Systern Susanna gav sig av hemifr�n �r 1894 med siktet p� Amerika. Med skeppet Berlin anl�nde hon till Ellis Island den 1 oktober; destination: New York. Susanna gifte sig med Anders Zachrisson och de kom p� bes�k till Sverige �tminstone en g�ng medan systrarnas far �nnu var i livet. Anders, Susanna, dottern Constance och sonen Rudolf �terv�nde till sitt hem i Chicago, Illinois i juni 1900.

Den 28 juni 1901 avled Sigrids far. Hennes bror Axel Konstans �vertog sk�tseln av g�rden (dock bara som arrendator eftersom faderns sterbhus stod som �gare), som 1903 gifte sig med Hilda Charlotta Karlsdotter (f.1879-05-19 i Horn). Modern Anna Lena samt Hilma och Sigrid bodde kvar; de tv� f�rstn�mnda �ven sedan Sigrid emigrerat. Hon st�r som utflyttad till N. Amerika den 14 juli 1905, n�stan p� dagen bara en m�nad efter att hennes f�rsta brorsbarn f�tts, n�mligen dottern Aina Hilda Maria som kom till v�rlden den 13 juni.

I s�llskap med systern Susanna och hennes barn, som hade varit p� bes�k i Sverige, f�retog Sigrid sin resa. Den 21 juli avgick �ngfartyget Ariosto fr�n G�teborg och f�rde dem till Hull. D�refter reste de med S/S Caronia fr�n Liverpool den 25 juli. Caronia hade byggts s� sent som samma �r och gjort sin jungfruresa i februari. Susannas barn hette Constance, 7 �r, Rudolph, 6 �r, Elise (? - sv�rtydd text), 3 �r, samt minstingen Teddy. Den fem m�nader gamla gossen var f�dd den 3 mars i Des Moines, Iowa, USA, men d�ptes den 24 maj i Kisa f�rsamling och finns inskriven i b�de Kisas och Horns f�delseb�cker.

Den 2 augusti 1905 anl�nde hon till Ellis Island och var d� p� v�g tillsammans med sin syster till dennas hem p� adressen 810 W 67th Street, Chicago, Illinois. (P� samma resa fanns �ven tv� unga damer vars namn jag tyder till Adolfina Andersson och Elsa C. Nilsson och de var p� v�g till sin v�n Lovisa Zachrisson p� samma adress som Susanna. Sl�kting till Susannas make Anders Zachrisson?)

Ernst och Sigrids vigsel i Chicago den 30 oktober 1910Zachrissons flyttade till Winnipeg i Manitoba County, Kanda �r 1908. Sigrid tycks ha f�ljt med dem dit. �tminstone var det hennes bostadsort n�r hon gifte sig med Ernst Danbom den 30 november 1910 i Chicago. Ernst var d� bosatt i Stanton, Iowa. Paret for p� en �rsl�ng br�llopsresa, som dock blev lite l�ngre �n s�, till Sverige. Sonen Gilbert f�ddes under vistelsen i �sterg�tland; den 16 november 1911. Han d�ptes den 29 december och dopvittnen var Sigrids f�r�ldrar.

Se maken Ernst f�r yttterligare uppgifter om familjens f�rehavanden f�re och under resan och katastrofen.

Fr�n Kronol�nsmanskontoret i Kisa fick man den 11 juni 1912 veta att ingen av hennes sl�ktingar kunde anses vara i behov av ekonomisk hj�lp. Anna, Hilma och Axel Brogren intygade skriftligt att de inte gjorde anspr�k p� ers�ttning. Modern Anna Lena fick dock ett skadest�nd p� 462 kr och en till�ggssumma p� 184:80 kr den 29 november 1914. Anna Lena avled i L�ngebro den 6 november 1926. (Enligt samtliga kyrkb�cker jag kontrollerat heter hon Anna Lena, inte Anna Lovisa, vilket �r det vanligast angivna namnet p� henne i andrahandsk�llor.)

Familjen Danbom
Familjen Danbom strax f�re avresan 1912.
Taget av fotograf Adolf W. Stahre i Kisa.
� Kindabild.seTack till:
Barbro Behrendtz
Kindabild (f�r v�nligt tillm�tesg�ende med portr�ttfotografiet)

K�llor:
Encyclopedia Titanica
Family Search
Horn kyrkb�cker (C:9, C:10, AI:8, AI:9. AI:10, AIIa:2. AIIa:4, AIIa:6)
Kisa kyrkbok (C:6)
Kindabild
Sveriges d�dbok 1901-2009 (cd-rom)
Titanic (Claes-G�ran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           
Titanic Newspaper ArchiveCopyright, Maritha
Fr�gor st�lls till,
G� tillbaka till f�rstasidan