a
herr ANDERS Johan ANDERSSONSWE
3:e klass 39 år

Yrke: Lantbrukare

Född: 1873-01-21 Årtesmåla, Horn, Kisa, Östergötland, Sverige
Far: Carl Johan Andersson

Mor: Kristina Lovisa* Andersdotter
Bosatt: Kättestorp, Horn, Kisa, Östergötland, Sverige
Biljett: 347082 Pris: £31 5s 6d
Hytt: (någonstans akterut)
Destination: Winnipeg, Manitoba, Canada (se mer info nedan)
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Alfrida Andersson (hustru)
Sigrid Andersson (dotter)
Ingeborg Andersson (dotter)
Ebba Andersson (dotter)
Sigvard Andersson (son)
Ellis Andersson (dotter)
Ernst Danbom (hustruns svåger)
Sigrid Danbom (hustruns syster)
Gilbert Danbom (hustruns systerson)
Anna Nysten


Noteringar
Angående destinationen: Winnipeg, Manitoba, Canada (till Alfridas och Anna Danboms syster Susanna, gift med Andrew Zachrisson, Hartcourt St., Sturgeon Creek, Saint James, Winnipeg). Enligt vissa källor var de på väg till samma ställe som Alfridas syster och svåger Danbom (Stanton, Iowa, USA), så kanske de skulle stanna hos dem en tid innan de åkte vidare till Canada.

Anders arbetade som lantarbetare på sin Kättestorp i Kisa. Han hade gift sig 1898-06-25 med Alfrida Brogren och de hade fått fem barn: Ebba, Ellis, Ingeborg, Sigrid och Sigvard. Makans syster Sigrid var gift med Ernst Danbom, som även de reste med Titanic. Det var i själva verket Ernst Danbom som lockade dem att emigrera, trots att de var relativt välbärgade. Anders sålde därför Kättestorp och köpte biljetter till sig och sin familj.
   Hemma hos Alfridas och Sigrids bror Axel Brogren och dennes hustru Hilda i Långebro utanför Kisa anordnades en avskedsfest innan avresan. Förutom släktingar till familjerna Andersson och Danbom och Anna Nysten var också medlemmar ur Bränntorps missionsförsamling närvarande.

Resan var lång för familjen. Alla sju personer måste resa med tåg från Kisa till Göteborg. Därifrån åkte de båt till Hull, övernattade där och tog tåget till Southampton. Där fick de vänta ytterligare några dagar innan Titanic lade ut.

Familjerna Andersson och Danbom hade hytter i den aktre avdelningen.

Efter kollisionen den 14:e april kom familjen så småningom upp på däck. Det fanns bara någa få livbåtar kvar och det blev för alla barnfamiljer dags att besluta vilka familjemedlemmar som skulle gå ner i dem. För familjen Andersson blev det, medvetet eller ofrivilligt, så att ingen kom med.

Tillsammans med familjerna Andersson och Danbom reste också Anna Nysten från Farsbo gård utanför Kista. Hon var den enda som överlevde av sällskapet.

Välgörenhetsfonden betalade ut 875:52 kr (£48) till modern Kristina och 912 kr (£50) till sju syskon. 1914-08-25 fick Kristina dessutom skadestånd på 456:50 kr.


FAMILJ PÅ VÄG TILL ST. JAMES LED SAMMA ÖDE SOM MAJORITETEN

Två Winnipegfamiljer vars namn inte ännu har rapporterats från företaget, tros ha varit passagerare på den olycksaliga Titanic. Den första av dessa var A.G. Andersons med hustru och fem barn, samt Ernest Danbom med hustru och ett litet barn. Mrs Anderson och mrs Danbom är systrar till mrs Zachrisson på Harcourt Street, St. James.
   I ett brev från mrs Anderson, skrivet en kort tid innan de gav sig av från Sverige, uttrycker hon sin åsikt om att det kanske inte är så  bra att resa med ett nytt skepp som ännu inte har korsat oceanen, men gav inget skäl till sin underliga fruktan. Det är inte troligt att några föraningar som hon kan ha haft var starka nog för att förhindra att hon åkte med det fina nya skeppet, som i så mycket var som ett palats. Det enda hoppet som mrs Zachrisson hyser angående sina systrars och deras familjers säkerhet är att något oförutsett inträffade som i sista minuten hindrade dem från att resa, eftersom deras biljetter till Titanic var köpta.
   Mr och mrs Anderson var på väg till Winnipeg med sina fem barn, Elizabeth, Engeberg, Ebba, Sigurd och Elice, medan mr och mrs Dandom med baby var på väg till Kalifornien för att senare återvända till sitt hem i Stanton.

Gifta i Winnipeg
Mr Danbom är amerikansk medborgare och gifte sig för två år sedan i Winnipeg med miss Sigrid Brogren. Sedan giftermålet har de tillbringat sin smekmånad på besök i Europa och var på väg tillbaka till sitt hem i Stanton. Medan de var i Sverige föddes en liten flicka. Miss Brogren bodde här i flera år tillsammans med sin syster mrs Zachrisson, och var djupt intresserad av kyrkarbete. Hon var en allmän favorit hos de yngre, som hoppas att det fortsatta utlämnandet av namn från passagerarlistan innebär att sällskapet inte reste med Titanic, utan med ett senare skepp, och att hon snart meddelar att hon är i säkerhet. Mrs Zachrisson själv hyser föga hopp om detta. Hon anser det omöjligt att något skulle ha kunnat hindra hennes systrar och deras familjer från att resa med Titanic.
   Familjen Danbom fanns på passagerarlistan som mottogs på White Star Lines kontor i Winnipeg, och inget spår har blivit funnet av dem på listor över överlevande.

Manitoba Morning Free Press, lördag 20 april 1912 (sida 7)

Brevet som Anders Anderssons mor och syskon sände till UD den 21 september 1912

"Liksom ingen penna kan tolka de 'sener' som vid olyckstillfället uspelades, kan heller ingen förklara hvad anhöriga känna, som på ett sådant sätt måst lemna sina kära. Att i nattens mörker ute på det stora hafvet stå där med de sina, och med förvissning om att 'döden' inom kort skall sluta dem i sina armar.
   Vår tröst och vårt hopp är att få återse dem därhemma, då att jorden sorg och vedermöda för oss är slutad och äfven vi vandrat genom dödsskuggans dal.
   Det är förfärligt att så många menniskolif med egodelar och allt skall gömmas i hafvets vågor.
   Vi vilja härmed vördsamt bedja om ersättning för det våra kära anhöriga hade med sig, beräknat resgods och penningar tillsammans utgöra en summa af fem tusen (kronor 5.000)."Svaret som UD sände "änkan Lovisa Andersson" den 26 september innehöll ett meddelande om att det inte kunde betalas ut ersättning ännu. Så snart visshet vunnits i förevarande afseende, skall Ni därom erhålla underrättelse."


Källor:
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)        
Titanic Passengers  © Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan