Arvet efter Titanic

Det har gått nära 100 år sedan Titanic sjönk. Vad är det då som gör att Titanics minne lever kvar efter så många år när det sedan dess har inträffat så många andra fartygskatastrofer? Bara två år efter att Titanic sjönk startade första världskriget och då sänktes stora delar av dåtidens kända fartyg. Hur många idag har hört talas om fartyg som Lusitania eller Empress of Ireland som sjönk strax efter Titanic? Det finns många saker som skiljer Titanics katastrof från andra fartygskatastrofer. Här listas några av dem:

• Hela katastrofen är lätt att se som en saga då det hände så mycket under så pass kort tid. Boken Titanics undergång - En natt att minnas av Walter Lord är en verklighetsbaserad bok om katastrofen. Den bygger på intervjuer med överlevare och utkom 1955. I New York Times beskrivs den som "En av vår tids mest spännande böcker." Allt som hände under jungfrufärden kan jämföras med en spännande bok eller en Hollywood-film, men att det hände i verkligheten har gjort att människor fascineras av händelserna.

• Det var många slumpmässiga detaljer som gjorde att Titanic sjönk. Titanic kunde lika bra ha klarat sig, men det verkade som att fartyget var dömt till att sjunka.

• Katastrofen utspelade sig i en övergångsperiod från 1800-talets samhällssyn till en mer modern samhällssyn. Ombord på fartyget utspelades en blandning av aristokrati i första klass till de fattiga emigranterna i tredje klass. Det var en stor skillnad mellan en människa som reste i tredje klass och en som reste i första klass. Under den tidsepok då Titanic sjönk var klassindelningen fortfarande tydlig. Denna klassindelning har gett upphov till spännande berättelser om vad som hände ombord.

• Under katastrofen fanns det 1500 människor som var dömda till att dö bara för att det inte fanns tillräckligt med livbåtar. Hade det funnits fler livbåtar hade kanske alla kunnat bli räddade.

• Titanic var fylld med människor från hela världen. Många resande var dåtidens världskändisar.

• Efter katastrofen bildades det många myter. Tidningarna skrev flitigt varje dag i flera veckor. Det bildades myter som lever kvar ännu idag.

• Titanic beskrivs som "katastrofen som förändrade en värld." Före katastrofen var människans tro på utvecklingen stor. Många menade att man nu hade besegrat naturen och kunde bygga de mest otroliga byggnadsverken. Efter katastrofen började man inse att mänskligheten inte var så överlägsen som man hade trott.Övre däck på Titanic
Övre däck på Titanic.

Arvet efter Titanic är stort. Till att börja med kan alla minnesmonument som byggdes efter katastrofen nämnas. Man byggde statyer, fontäner, minnesplakat, speciella minnesbyggnader och till och med en speciell fyr som byggdes i Storbritannien till minnet av Titanic. Det största arvet efter Titanic är dock de skärpta sjölagarna som skapades efter katastrofen. Efter två års diskussioner i USA och Storbritannien gjorde man många förändringar i sjösäkerheten. Dessa regler gäller ännu idag:

• Fartygens rutter lades om längre söderut för att komma undan isbergen.
• Det infördes radiobevakning 24 timmar om dygnet på fartygen.
• Alla fartyg skulle i fortsättningen ha tillräckligt med livbåtar.
• Det infördes obligatoriska livbåtsövningar.
• 1914 startades den "Internationella Ispatrullen" som spårade isberg.
• I fortsättningen skulle man använda endast SOS som nödsignal.
Sagoskeppet : Titanics myter Titanics människor av Claes-Göran Wetterholm.
Mer om Titanic myter finns att läsa i en helt ny svensk Titanicbok. Sveriges störste Titanicexpert har år 2008 släppt ännu en Titanicbok på svenska. Detta är idag den bästa Titanicboken som går att få tag i på det svenska språket och handlar framförallt om sanningen bakom de myter som bildades om Titanic.
Klicka här - Köp/Läs mer om boken på Bokus.
Myter

När Titanic gick under började det snabbt bildas myter. Det var till att börja med tack vare pressen som dessa uppstod. Tidningarna ville glorifiera överlevande och skönmåla hela händelsen för att sälja fler lösnummer. Det finns många historier om hur gentlemännen i första klass steg åt sidan för att låta kvinnor och barn komma fram till livbåtarna. Finansmannen John Jacob Astor sägs ha varit speciellt hjältemodig. När han såg sin fru säkert placerad i en nerhissad livbåt vägrade han själv att ta plats. Astor sägs ha uttalat:

"Ingen man förrän alla kvinnor och barn är säkra i livbåtarna".

I en annan myt beskrivs kapten Smith som en ädel engelsk officer som in i det sista försökte rädda ett spädbarn. När han är nära döden i det frysande vattnet blir han upptäckt av passagerarna i en livbåt. När livbåten närmade sig kaptenen räckte han över barnet men vägrade själv enligt myten att bli räddad. Han knuffade istället iväg båten och drog av sig sitt livbälte och sjönk sedan sakta ner utom synhåll. Detta är ingen sann händelse, men en överlevande tycker sig dock minnas ha sett kapten Smith hängande mot en livbåt. Resten av myten är troligen påhittad och kanske av fantasifulla besättningsmän som överlevde och ville glorifiera sina kapten.

Vissa myter kom till av överlevande som gärna lade till lite extra i sina historier för att göra det mer spännande. Andra myter spreds som vandringshistorier. Någon började berätta om en händelse ombord. Nästa person lade på lite för att öka spänningen och så vidare. Den mest kända myten är den om att orkestern spelade tills fartyget sjönk. Sanningen är att man lät orkestern spela för att lugna passagerarna. Det sägs dock att när den sista livbåten gick ner i vattnet, bara några minuter innan Titanic sjönk, spelade orkestern "Närmare Gud till Dig". Denna psalm har blivit känd som Titanic-sången. Det finns dock inga överlevande som har vittnat om att denna psalm spelades, eller att någon psalm spelades överhuvudtaget under Titanics sista minuter. Det sägs också att när man hittade liket efter en man i orkestern höll han fortfarande sin fiol i handen.

En annan intressant uppgift som inte är en myt, men spännande då det handlar om att förutspå framtiden. Det handlar om sambandet mellan Morgan Robertsons bok "Titan" och den verkliga Titanic. Robertson skrev sin bok år 1898, alltså 14 år före Titanics katastrof. Boken handlar om fartyget Titan, ett fartyg i lyxklass som kolliderar med ett isberg på sin jungrufruresa över Atlanten. Precis som verklighetens Titanic kunde alltför få människor räddas eftersom det inte fanns tillräckligt många livbåtar. Robertsons bok stämmer även överens med den månad då Titanic sjönk och relativt bra angående storleken på fartyget m.m. Boken är verkligen utgiven år 1898 så frågorna är många. Hur kan Robertsons bok stämma så pass mycket överens med vad som hände? Hade han förutspått katastrofen? Var det kanske ödet att Titanic skulle sjunka?Titanic sjunker
Från dåtidens tidningar.

Enligt boken "Otroligt - inte sant?" av Annika Bladh kan man läsa om att kaptenen uppträdde underligt de sista dagarna. Att han bland annat lade om kursen i en ovanlig riktning. Man kan också läsa att han kanske led av någon sjukdom eller tillfällig förvirring. Enligt en myt berodde kaptenens konstiga uppförande på en mumie som fanns ombord på fartyget. Kaptenen och fartyget hade drabbats av mumiens förbannelse.Titanic idag

Att Titanic är aktuell än idag märks ofta på olika sätt. Titanic är fortfarande ofta med i nyheterna på olika sätt. Ibland handlar det om en överlevande som avlidit, ett museum som öppnas eller så har det utkommit en ny bok, dokumentär eller film. Så många personer var involverade att man ofta stöter på folk som säger sig ha haft någon avlägsen släkting ombord på Titanic. Under arbetet med denna hemsida har jag ofta fått mail från folk som vill berätta sina släkthistorier där någon avlägsen släkting var med på Titanic. När jag skrev mitt specialarbete om Titanic i gymnasiet år 2000-2001 berättade en klasskamrat att hans gammelfarfar hade varit en av de 14 000 som arbetade med att bygga Titanic i Belfast. Han var svetsare och anställd på Harland & Wollfs rederi. En annan historia fick jag höra av min dåvarande handledare. Hon berättade om henens svärfar som var född 1908 och skulle ha rest från USA till Europa hösten 1912. Min handledares släkthistorier handlade om att hennes svärfars familj var inbokad med Titanic, men när hon sjönk fick han istället resa med Olympic. Historien gjorde mig nyfiken så jag brevväxlade med min handledares över 90 år gamla svärfar några gånger fram till 2002 och han skriver i ett spännande brev till mig:

"Vi som kom hem till Bergslagens landsbygd hösten 1912 med Olympic, en ångare som efter Titanics undergång återtagit sin roll såsom "världens största", vi betraktades som underverk av våghalsighet, som vågat oss över de vida vattnen. Man skall komma ihåg, att katastrofen med tusentals människor i havets djup, den hade lagt sig som ett dok över folklivet"

Titanickatastrofen hade alltså medfört en rädsla för att resa över havet. Andra bevis på att Titanic ständigt är aktuell får man genom att läsa dagstidningarna. Bara det senaste halvåret har Titanic nämnts i tidningarna i olika sammanhang och varje år inför årsdagen brukar det skrivas någon ny artikel eller visas något reportage. Det finns idag tusentals Titanic-intresserade i världen och det finns allt från Titanic-klubbar till minnesfonder. Det finns folk som viger hela sitt liv åt att forska om Titanic och i och med Internet har intresset för Titanic blivit ännu större. Använder man en sökmotor på Internet får man flera miljoner träffar på sökordet "Titanic". På Internet finns det flera diskussionsgrupper där man enbart diskuterar Titanic varav det enda svenska forumet finns här på Titanic Norden, men det finns också flera andra forum på engelska som har flera hundra aktiva medlemmar. Titanic dyker inte bara upp på Internet utan i vardagen på olika sätt. Man kan köpa receptböcker med maten som lagades ombord. Man kan köpa cd-skivor med musiken som spelades av orkestern. Det har till och med gjort en musikal om Titanic. Att Titanic ständigt nämns i media gör att historien kommer att leva kvar länge. När den senaste Titanicfilmen blev en av de största filmsuccéerna genom tiderna fick Titanic nytt liv.

Under de tio senaste åren har det diskuterats mycket om man ska bygga en ny Titanic. Intresset av att få åka med det berömda fartyget eller bara besöka det som ett museum är stort. Det har kommit fram många idéer och förslag varav det senaste kom i mars 2009 och handlar om en Titanic i skala 1:1 som ska byggas som ett museum i Finland. Titanic 2 är ännu så länge bara i planeringsstadiet och troligtvis kommer hon aldrig att byggas, men vi är många som hoppas att det blir av.Analys och diskussion av mina frågeställningar

Vid första anblicken har jag funnit tillfredställande svar på mina frågeställningar. Vid närmare eftertanke finns det emellertid anledning att närmare reflektera över varför Titanickatastrofen intagit en sådan särställning bland katastrofala händelser under 1900-talet. Var det så att människan gick för fort i utvecklingen? Det var bara ett halvt sekel sedan man fortfarande använde sig av segelbåtar i trä. Titanickatastrofen tydliggjorde teknikens framsteg och lagstiftningen låg inte riktigt i takt med den nya teknikens landvinningar. Detta blev en viktig läxa för sjöfarten efter utredningen av orsakerna till Titanics undergång och ledde till nya lagar och förväntad sjösäkerhet.

En faktor som har gjort katastrofen så känd är alla passagerarna som reste i tredje klass. I början av 1900-talet var de samhällets lägst ansedda människor. På grund av fattigdom tvingades de lämna sitt land för att prova lyckan i ett nytt. I Annika Agebjörns bok "Samvetet som kompass" kan man läsa om dåtidens lägsta samhällsklasser. Annika syftar i ett stycke på Afrikas svarta befolkning som tvingades lämna sitt land för att arbeta som slavar åt de vita i USA. Drygt 100 år senare, d.v.s. vid tiden för Titanics jungfruresa finner vi att förhållandena ombord är betydligt mänskligare även i tredjeklass än för slavarna från Afrika. Likväl består fortfarande avgrundsstora klasskillnader mellan de fattiga i tredjeklass och de rika i första klass på Titanic. Man prioriterade de rika och såg ner på den fattiga delen av befolkningen. Kanske var det just detta som lett till att människor idag känner så starkt över Titanics öde och över att så få passagerare i tredje klass räddades. Under hela 1900-talet fördes sedan en kamp i hela Europa, och särskilt i Sverige där den politiska medvetenheten hos medborgarna ökade starkt. Detta resulterade i att vi efter andra världskriget fick sammanslutningen FN. Nästan ett halvt sekel efter Titanic grundade man FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Nu var det dags att en gång för alla lösa upp de klasskillnader som funnits genom historien. Aldrig mer skulle människor behandlas efter sin klass på samma sätt som de hade gjort på Titanic. I artikel ett i de mänskliga rättigheterna kan man läsa att:

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap."

Hade Titanic sjunkit vid tiden för FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna hade hela händelsen blivit helt annorlunda. Man hade sett människorna som människor oavsett om de var rika eller inte. Detta visar hur snabbt utvecklingen har gått under 1900-talet.

Om man reflekterar över varför Titanic sjönk så berodde katastrofen bl.a. på felaktiga beslut. Större delen av katastrofen berodde dock på ren otur. Det var så många små slumpmässiga detaljer som gjorde att man kolliderade med isberget. Det ligger nästan något övernaturligt i katastrofen. Det verkar nästan som om Titanic var dömt på förhand att sjunka. Efter Titanics katastrof så kom behovet att hitta en syndabock fram. Människan vill alltid ha någon att skylla på når något går snett. Med Titanic lyckades man dock inte hitta någon att ge skulden på utan istället gav man hela mänskligheten skulden. Titanic var ett fartyg som byggdes i en tid då man trodde på mänskligheten. Man trodde att man hade besegrat naturen och att nu skulle världen bara utvecklas till det bättre. När Titanic byggdes hade människan behov att visa upp vad man klarade av. Att man byggde till en skorsten på Titanic bara för att ge ett mäktigare intryck är ju bara ett exempel. Efter Titanic försvann den här känslan. Man förstod att människan inte var så framstående som man tidigare hade trott. Två år senare startade första världskriget och tron på mänskligheten hamnade i botten.Titanics fjärde skorsten var bara prydnad
Titanics fjärde skorsten var bara till för att ge ett mäktigare intryck.

Hur pass mycket hade vi känt till om Titanic idag ifall fartyget aldrig hade sjunkit? Antagligen hade vissa fartygsintresserade känt till hennes namn, men inte på samma sätt. Titanic var ju det lyxigaste fartyget som någonsin hade byggts och sånt glömmer människan inte i första taget. Här hemma i Sverige har Titanickatastrofen fått nytt liv genom vår egen fartygskatastrof Estonia. Efter Estonia började man genast göra jämförelser med Titanic. Titanickatastrofen ledde dessutom till minskad utvandring från Sverige. Katastrofen skapade nämligen en rädsla för havet och bara två år senare tog utvandringen helt stopp genom första världskriget. Då ökade rädslan för havet ytterligare i och med alla minor som var utlagda i havet.

Titanic är en katastrof som aldrig kommer att sluta fascinera oss. De flesta man frågar idag kan till och med peka ut vilket år katastrofen inträffade. Andra fartygskatastrofer faller snabbt ur minnet, men Titanic kommer antagligen att leva kvar som en legend i många hundra år. Titanic har fortfarande många obesvarade frågor som forskare ständigt försöker svara på i nya böcker. Dessa ständiga frågor och nya rön kommer antagligen att hålla igång författare under en lång tid framöver. Intresset för Titanic växte när den nya Titanicfilmen släpptes på biograferna. Likadant var det 1985 då man hittade vraket. Hur kommer det då att bli om det byggs en ny Titanic?Närmare Gud Till Dig
Psalmen "Närmare Gud Till Dig". Ett arv från Titanic.

Till sist vill jag nämna ett av de största arven efter Titanic, nämligen psalmen "Närmare Gud till Dig". Myten om att den spelades då Titanic sjönk är antagligen den mest kända av Titanics myter. Efter Titanics katastrof blev denna psalm vida känd i världen. Man kan bl.a. höra Mikael Wiehe sjunga om den i Titanic - andraklasspassagerarens sista sång. Denna psalm kom att bli kallad Titanicsången och här hemma i Sverige blev den populär ute i kyrkorna. Det är just sådana här myter som gör att folk intresserat sig för Titanic. Hur gärna vill vi människor inte tro på en hjältesaga med en orkester som spelar en psalm ända in i döden.

I framtiden, i takt med att Titanickatastrofen kommer längre och längre bak i tiden kommer historien antagligen att övergå mer till en saga. När man tänker på katastrofen med Vasa-skeppet på 1600-talet så är det svårt att ta det till sig som en verklig händelse eftersom det hände för så länge sedan. Likadant kommer det antagligen att bli med Titanic.
- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan