a
Titanic i Norden

Passagerare från Sverige och övriga Norden

Förutom engelsmännen och amerikanarna var de svenska passagerarna den största gruppen på Titanic. Totalt reste 123 svenskar ombord så det var inte konstigt att nyheten om att Titanic hade sjunkit blev så stor i de svenska dagstidningarna 1912. Om man går till något bibliotek och läser tidningar från 1912 syns det hur kraftiga reaktionerna på Titanickatastrofen var i Sverige. Före katastrofen beskrev tidningarna White Star Line "som svenskarnas mest favoritlinje" (Citat från en reklamnotis 1911). De svenska tidningarna fick samma telegram om katastrofen som de brittiska hade fått och publicerades därför ungefär samma rubriker, men med en viss svensk vinklig. I Sydsvenska Dagbladet från 1912 stod det den 16 april att alla hade blivit räddade från Titanic efter en kollision. Det påstods också att det skadade fartyget höll på att bli bogserat in till USA. Den första dagen handlade det mest om rykten som publicerades för det fanns inget annat att gå på än korta morsemeddelanden.

Nästa dag beskrivs nyheten som att "katastrofen var mycket värre än man först hade trott". Det dröjde dock ett tag innan några exakta siffror på hur många som hade omkommit publicerades. I Dagens Nyheter från april 1912 kan man läsa om några av de svenska passagerarna som fanns ombord. Den 19 april står det att ett tjugotal svenska passagerare hade räddats. Det fanns också en artikel om Titanics dävertar (lyftanordning för livbåtar). Titanics dävertar var gjorda i Sverige och var därför omdiskuterade i tidningen. Dagens Nyheter skriver sedan om en ilska över att det fortfarande efter fyra dagar inte varit möjligt att få några uppgifter om vilka svenskar som hade varit med på båten och hur många som hade omkommit. Så fort någon information läckte ut valde dagstidningarna att publicera detta. Det skapades också en speciell hjälpfond för de svenskar som hade överlevt katastrofen.


Dagens Nyheter om Titanic från 1912.
Dagens Nyheter den 16 april 1912.

Totalt fanns det 231 passagerare från Norden ombord så totalt var ungefär var sjätte passagerare på Titanic från Norden. Totalt fanns det:

 • 123 svenskar varav 89 omkom och 34 räddades
 • 63 finländare varav 43 omkom och 20 räddades
 • 31 norrmän varav 21 omkom och 10 räddades
 • 14 danskar varav 12 omkom och 2 räddades

  Av 231 passagerare från Norden omkom 164. Nästan alla var fattiga emigranter som ville prova på lyckan i USA. När 89 svenskar dör på ett dramatiskt vis skapar det självklart stora rubriker i Sverige. Enligt den svenska passagerarlistan reste 113 personer i tredje klass. Av dessa överlevde endast 30. I första och andra klass fanns det 10 svenskar och hälften av dessa överlevde. Chansen att överleva för en tredjeklasspassagerare var som tidigare nämnts mycket mindre än i första och andra klass.

  Klicka här för att lyssna på en intervju med en svensk överlevare.  Svenskarna ombord

  Titanic Norden har fått en ny avdelning som handlar om passagerna ombord på Titanic. Genom att klicka i passagerarlistan kan du läsa mer om några av de svenskar som var med på Titanic. Deras berättelser är mycket gripande och oftast mycket sorgliga. De passagerare i passagerarlistan som är blåmarkerade går att klicka på för ytterligare information och fler passagerare kommer att läggas till med framtida uppdateringar. Är du mycket intresserad av folket från Norden som var ombord på Titanic så rekommenderar jag boken Titanic av Claes-Göran Wetterholm. Den beskriver många av de 231 passagerarna från Norden. Den trycks tyvärr inte längre, men finns att få tag i på de flesta bibliotek.

  Klicka här för att läsa mer om passagerarna från Norden.

  Titanic Estonia
  Antal Personer ombord 2207 989
  Antal omkomna 1495 (68%) 852 (86%)
  Tid innan fartyget försvann 2 timmar och 40 minuter 30 minuter
  Väder Klart Storm  En jämförelse med Estonia-katastrofen

  Denna jämförelse var en obligatorisk del i mitt projektarbete om Titanic som jag skrev sista året i gymnasiet år 2001. En klasskamrat gjorde sitt projektarbete om Estonia och vår lärare ville därför att vi skrev en jämförelse mellan de två katastroferna. Jag har valt att ha med vår jämförelse här i slutet av texten om Titanics nordiska passagerare.

  Även i våra dagar har människan litet att bestämma mot havets krafter. 82 år efter Titanic-katastrofen inträffade en svår fartygsolycka i Östersjön. Estonia som sjönk år 1994 blev nutidens och Nordens motsvarighet till Titanickatastrofen. Även om katastroferna har många olikheter finns det också några likheter. När
  Estonia sjönk omkom 852 passagerare. Precis som efter Titanic hade sjunkit hölls en långvarig haveriutredning. Utredningen konstaterade att varvet konstruerat fartyget på ett felaktigt sätt då en stor våg kunde slå av bogporten (bogvisiret), så att vatten fritt kunde strömma in på bildäck. När Titanic sjönk berodde olyckan inte på en felkonstruktion utan flera faktorer av ren otur. Att Estonia sjönk på grund av en felkonstruktion är dessutom något som har varit livligt omdiskuterat. Det har kommit rapporter om flera andra möjligheter, b.la. att det var en sprängladdning som sänkte henne och det talas mycket om konspirationer. En sak som är gemensam bland de två katastroferna är att det inte finns någon direkt uttalad syndabock eller person som kan hållas ansvarig för någon av olyckorna.

  Vädret var en viktig faktor för hur många som överlevde i respektive katastrof. Det lugna vädret då Titanic sjönk gjorde att fler kunde räddas än om det hade varit storm. Stormen som rådde då Estonia sjönk påskyndade tiden då fartyget sjönk och hade vädret varit lugnt hade många fler kunnat räddas. På Titanic gjorde det lugna vädret att Titanic tog lång tid på sig innan hon sjönk. Därför kunde många räddas i livbåtar även om de tyvärr inte räckte åt alla. På Estonia var det tyvärr inte så många som överlevde. Fartyget sjönk snabbt och det fanns inte tid att sjösätta alla livbåtarna. Det var också problem med flytvästarna som enligt överlevarna var svåra att använda och det gick dessutom inte att få upp dörren till en container där flytvästarna förvarades. I den temperatur som rådde hade överlevarna som hamnat i vattnet kunnat klara sig i alla fall 2 timmar med flytvästar. Vattnet när Estonia sjönk var nämligen någon plusgrad till skillnad mot Titanic där vattnet var -2 grader.

  Den främsta skillnaden mellan de båda katastroferna är själva kontexten och historian runt katastrofen. Titanic hade en lång bakgrundshistoria som började i kampen om att bygga världens största fartyg. Alla kände till dåtidens atlantångare och speciellt Titanic samt hennes systerfartyg Olympic. Estonia var inget speciellt fartyg. Hon var bara en av alla färjor på Östersjön. Titanic och hennes två systerfartyg var de enda av sitt slag. Estonias undergång kan mer liknas vid en flygolycka eftersom hela händelseförloppet skedde snabbt och relativt få överlevde. Genom det långa händelseförloppet på Titanic utbröt det inte någon panik förrän på slutet. Tack vare detta kunde besättningen arbeta relativt lugnt med livbåtarna och därför rädda fler än de som hann räddas när Estonia sjönk. Eftersom Estonia snabbt började luta så utbröt det omedelbart panik. Passagerarna blev alldeles skräckslagna och i många rapporterade fall därför paralyserade vilket gjorde att de inte försökte ta sig ut. Många ramlade och bröt benen när fartyget började luta och de som låg och sov långt nere i fartyget hann aldrig ta sig upp på däck i tid.  Titanic
  De två katastroferna har inte många likheter.

  Titanics katastrof ledde till att sjölagarna gicks igenom grundligt och det gjordes många förändringar. Lagändringar skedde också efter Estoniakatastrofen där det infördes regler om att färjorna inte längre får åka med öppet bogvisir. När det handlar om myter kommer Estonia aldrig att bli föremål för samma mytbildning som Titanic även om det finns många myter också om Estonia. Det har ju snackats både om sprängningar, smuggling, sänkningar och att kaptenen överlevde för att sedan kidnappas. De många konspirationsteorierna har lett fram till dokumentärer, böcker och t.om en långfilm. Trots att Estonia-katastrofen har blivit enormt uppmärksammad och på många sätt ett trauma för det svenska samhället är olikheterna större än likheterna mellan de båda katastroferna. Titanic sjönk under en helt annan tidsperiod. Här fanns människor indelade i samhällsklasser med stora skillnader och här fanns många kändisar. Estonia sjönk i modern tid och passagerarna var helt vanliga människor.

  Titanic ses idag av många som en saga eller som ett äventyr då det hände för så länge sedan och då det hände så mycket under så kort tid. Det är mycket därför katastrofen har blivit så känd. Estonia sjönk så snabbt att det inte hann hända särskilt mycket vilket gör att det inte är lika spännande för en läsare. Att katastrofen hände så pass nyligen gör dessutom att vi inte hunnit få någon distans till katastrofen vilket gör att vi bara tänker på tragedin och de döda istället för på händelseförloppet. Många människor ser idag Titanic som ett äventyr där de önskar att de själva hade varit med och detta trots att så många människor dog. Titanic sjönk dessutom mitt ute på Atlanten långt ifrån fastlandet. Estonia sjönk i Östersjön, mycket närmare land än Titanic. De överlevande från Estonia kunde plockas upp av moderna maskiner såsom helikoptrar och vara i land redan samma dag. För överlevarna från Titanic tog det flera dagar innan de kom i land och under denna tid började myterna sprida sig i tidningarna.

  En annan sak är skillnaden mellan fartygens storlek. Titanic var det största fartyget någonsin på sin tid och ett flytande palats. Det fanns fler än dubbelt så många människor ombord på Titanic jämfört med Estonia. Estonia var endast en vanlig färja som inte var större eller annorlunda än någon annan av dagens färjor. Fartygen sjönk dessutom på två helt olika årstider. Estonia sjönk på hösten, en tid med ständiga stormar. Titanic gick under på våren, en tid då havet ofta är lugnt och klart. Titanic var en katastrof som involverade stora delar av världen. Estonia var en katastrof som endast involverade Norden, Estland och de andra närliggande länderna.

  Titanic kommer att fortsätta fascinera världen många år framåt i tiden. Estonia kommer antagligen inte att leva kvar i folks minne på samma sätt Om man ser tillbaka på alla gamla fartygskatastrofer som har hänt genom åren har de försvunnit ur de flestas minne relativt snabbt. Vem minns t.ex. Wilhelm Gustloff idag med 5 gånger fler omkomna än när Estonia sjönk? Titanic är dock den mest kända av alla fartygskatastrofer och kommer därför att finnas kvar i folks minne under en lång tid. En sista likhet mellan Titanic och Estonia är att man nu också håller på att spela in en långfilm om Estonia. Denna film kommer kanske hjälpa till att bevara Estonias minne precis som alla filmer om Titanic har gjort.

  Vill du veta mer om svenskarna på Titanic?


  Sagoskeppet : Titanics myter Titanics människor av Claes-Göran Wetterholm.
  Sveriges störste Titanicexpert har år 2008 släppt ännu en Titanicbok på svenska. Detta är idag den bästa Titanicboken som går att få tag i på det svenska språket. I den nya boken "Sagoskeppet: Titanics myter, Titanics människor", berättar han om människor ombord, människor som hade med händelsen att göra och de myter som skapats kring förlisningen för snart 100 år sedan.
  Klicka här - Köp/Läs mer om boken på Bokus.  - Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
  Frågor ställs till,
  Gå tillbaka till förstasidan