a
Folket ombord
1:a klass
Svenskar
2:a klass
Finländare
3:e klass
Danskar

Norrmän
Southampton-Cherbourg

Southampton-Queenstown


Besättningen
Djuren ombord


Se även:

Namnlista. Passagerare, besättning (Titanic, Carpathia, Californian), familjemedlemmar som ej var ombord, ofta felstavade namn och pseudonymer med hänvisning till korrekt namn m.m.

Bärgade kroppar. Lista över de kroppar som bärgades. Detaljerade beskrivningar av kropparna kommer efterhand.

De som inte var ombord. Lista över personer som, rättmätigt eller orättmätigt, hävdade att de skulle ha rest med Titanic om de inte av olika orsaker blivit förhindrade att utnyttja sina redan köpta biljetter. Listan är inte fullständig (än).© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan