a
DE SOM INTE VAR OMBORD


Det var många som efter katastrofen hävdade att de skulle ha rest med Titanic - en del hade rätt att påstå det, andra sökte bara sin stund i rampljuset.

A-K
L-Ö
Craig, Norman C.
Eastman, Ann K.
Frick, Henry Clay
Harding, J. Horace
Holden, John Stuart
Lawrence, Arthur
Lewis, mrs Charlton T.
Richards, Richard
Stewart, Florence A.
Wood, Frank P.
Wood, mrs Frank P.CRAIG, NORMAN C.
1:a klass. Skulle ha haft hytt C-132.


EASTMAN, ANN K.
1:a klass. Skulle ha haft hytt D-31, tillsammans med mrs Charlton T. Lewis.


FRICK, HENRY CLAY


HARDING, J. HORACE


HOLDEN, JOHN STUART
1:a klass. Präst från Liverpool.  Hade en förstaklassbiljett men kunde inte resa iväg eftersom hans hustru blev sjuk dagen innan avgång. Han stannade hemma för att sköta om henne. Hans bevarade, outnyttjade biljett skänktes till Liverpool's Merseyside Maritime Museum år 1970, efter hans död.
BBC-artikel


LAWRENCE, ARTHUR
1:a klass. Skulle ha haft hytt E-37.


LEWIS, mrs CHARLTON T.
1:a klass. Skulle ha haft hytt D-31, tillsammans med Ann K. Eastman.


RICHARDS, RICHARD


STEWART, FLORENCE A.
1:a klass. Hustru till Albert A. Stewart, som gick ombord och omkom i katastrofen.


WOOD, FRANK P.
1:a klass.  Skulle ha haft hytt D-32 tillsammans med hustrun (nedan).


WOOD, mrs FRANK P.
1:a klass.  Skulle ha haft hytt D-32 tillsammans med maken (ovan).
© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan