a
Besättningens hytter
PÅ BÅTDÄCK


Besättningens hytter på båtdäck


BEFÄLEN

Kapten Smiths svitKapten Edward John Smith

Kapten Smith hade en svit på styrbord sida bestående av tre rum: vardagsrum, sovrum och badrum.
   Från vardagsrummet kom man in i navigationshytten och bredvid badrummet låg fjärde styrman Boxhalls hytt.

Överstyrman Wildes hyttÖverstyrman Henry Tingle Wilde

Wildes hytt låg längst fram på babord sida.
Förste styrman Murdochs hytt1:e styrman William McMaster Murdoch

Murdochs hytt låg mellan Wildes och Lightollers hytter på babord sida.
Andre styrman Lightollers hytt2:e styrman Charles Herbert Lightoller

Lightollers hytt låg mellan Murdochs och Pitmans hytter på babord sida.
Tredje styrman Pitmans hytt 3:e styrman Herbert John Pitman

Pitmans hytt låg mellan Lightollers och Lowes hytter på babord sida.
Fjärde styrman Boxhalls hytt4:e styrman Joseph Grove Boxhall

Boxhalls hytt låg bredvid kaptens svit på styrbord sida.
Femte styrman Lowes hytt5:e styrman Harold Godfrey Lowe

Lowes hytt låg bredvid Pitmans och, en korridorsbredd bort, Moodys hytter på babord sida.

Sjätte styrman Moodys hytt6:e styrman James Paul Moody

Moodys hytt låg bredvid Lowes hytt (med en korridorsbredd mellan) på babord sida.


TELEGRAFISTERNA

Telegrafisternas hyttJack Phillips och Harold Brides gemensamma hytt låg intill telegrafstationen.


2 STEWARDER

Stewarders hyttTvå stewarder hade sin gemensamma hytt mittemot telegrafisternas hytt.


LOTS

Lotsens hyttLotsen som kunde komma ombord för att hjälpa fartyget styra rätt i hamnområdet hade en egen hytt till förfogande.© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan

Kapten Smith Fjärde styrman Boxhall Lotsen Två stewarder Telegrafisterna Jack Phillips och Harold Bride Sjätte styrman Moody Femte styrman Lowe Tredje styrman Pitman Andre styrman Lightoller Förste styrman Murdoch Överstyrman Wilde