a
mr HENRY Tingle WILDEENG
besättning 39 år

Yrke: Styrman (Överstyrman på Titanic)
Henry Wilde
Född: 1872-09-21 Liverpool, Merseyside, England
Far: Henry Wilde
Mor: Elizabeth Tingle
Bosatt: till 1912 24 Grey Road, Walton, Merseyside, England
Hytt: Överstyrmans hytt
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15

Kroppen ej återfunnen.


Noteringar
Gick till sjöss i unga år och arbetade på en mängd White Star Line-skepp, främst på Australienrutterna samt Liverpool-New York.

1912 fick han platsen som överstyrman på Titanic, en plats som William Murdoch från början hade fått. Denne blev degraderad till förste styrman.

Efter kollisionen med isberget hjälpte Wilde till att fylla livbåtarna med människor.

Wildes hustru och deras tvillingsöner hade dött i december 1910, och de övriga fyra barnen Jane, Harry, Arnold och Nancy blev föräldralösa efter Titanic.Den här biografin är bara påbörjad. Mer info kommer.


Källor och tack:
Encyclopedia Titanica
On Watch (d�d l�nk)


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan