a
BESÄTTNINGENS ARBETSUPPGIFTER:

STYRMÄN
(officerare, befäl)Styrmannen är ett av befälen ombord. Han övervakar resan, sköter fartygets skötsel och navigering, väjer för hinder och ansvarar för säkerhetsutrustningen (nödraketer, livbojar, livbälten och livbåtar t.ex.) ombord. Han går på vaktrundor och finns på bryggan. I hamn ansvarar någon av styrmännen för att lastningen sker enligt den plan som överstyrmannen gjort upp.

Styrmän ombord på Titanic:
Överstyrman: Henry Tingle Wilde
1:e styrman: William McMaster Murdoch
2:e styrman: Charles Herbert Lightoller
3:e styrman: Herbert John Pitman
4:e styrman: Joseph Grove Boxhall
5:e styrman: Harold Godfrey Lowe
6:e styrman: James Paul Moody


Överstyrman (Chief Officer)
Förutom sina uppgifter som styrman har överstyrmannen även ansvaret för att planera lastningen av fartyget.Läs också:
Styrmännens hytter© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan