a
fröken HULDA Amanda Adolfina VESTRÖMSWE
3:e klass 14 år

Född: 1897-07-11 Salmunds, Stånga, Bjärges, Vänge, Gotland, Sverige (?)
Far: Oscar Adolf Weström (f.1875)
Mor: Emma Josefina Fredrika Löfqvist (f.1872)
Syskon: Johanna Maria (f.1897-07-11)
             
+ minst en syster till
Bosatt: Salmunds, Stånga, Bjärges, Vänge, Gotland, Sverige
Biljett: 350406 Pris: £7 17s 1d
Destination: Los Angeles, California, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.


Medresenärer:
Hulda Klasén
Gertrud Klasén?
Klas Albin Klasén?


Noteringar

Huldas far bodde i Amerika, och det är troligt att mostern Hulda Klasén (som också bodde där och hade kommit på besök till Sverige för att hämta med sig sin systerdotter tillbaka) skulle föra henne till honom.

De reste via Köpenhamn och det var också där de köpte biljetterna till Titanic. (Det råder viss förvirring gällande huruvida de reste tillsammans med Klas Albin och Gertrud Emilia Klasén, se Hulda Klasén för mer upplysningar om den saken.)

Ombord på Titanic sällade sig Hulda och Hulda Klasén till den grupp av svenska tredejklassresenärer som Edvin Lundström ledde.

Modern fick 875:52 kr (£48) från välgörenhetsfonden, samt den 12 juni 1914 skadestånd på 455:50 kr (£25).

Att mitt innerligt älskade barn
Hulda Amanda Adolfina

omkom  vid  den  sorgligt  bekanta  Titanicsammanstötningen i Atlanten, innerligt och djupt och innerligt sörjd af mig, tvänne systrar, en åldrig morfader samt släkt och kära vänner, i en ålder av 14 år, 9 månader och 4 dagar,  har jag  härmed den sorgliga plikten att meddela.

   Salmunds i Vänge den 27 april 1912.
Emma Weström,
född Löfqvist.

 "Herren gaf och Herren tog, välsignadt vare Herrens namn."Källor:
Contract Ticket List
Encyclopedia Titanica
Folkräkningen 1890
Folkräkningen 1900
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)         


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan