a
fru  HULDA Kristina Eugenia KLASÉN (f. Löfqvist)SWE
3:e klass 36 år

Yrke: Sömmerska
Född: 1876-03-18 Salmunds, Stånga, Bjärges, Vänge, Gotland, Sverige
Far: Petter Edward Johansson Löfqvist (f.1832 d. troligen 1912)
Mor: Johanna Sofia Helena Löfgren (f.1838 d.1890)
Syskon: Anna Sofia Wilhelmina (f.1860-08-04 Vänge, Gotland)
              Emma Josefina Fredrika Löfqvist (f.1872 Vänge, Gotland)
              Petter Emil Fredrik Löfqvist (f.1878 Vänge, Gotland)
Gift med: ?
Bosatt: från 1902 Los Angeles, California, USA
Biljett: 350405 Pris: £12 3s 8d
Destination: Los Angeles, California, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Hulda Veström
Gertrud Klasén?
Klas Albin Klasén?


Noteringar

Hulda emigrerade till Amerika den 17 oktober 1902 och var bosatt i Los Angeles. Hon var utbildad sömmerska och försörjde sig där på det viset.
   Hon hade nu varit på besök hemma på Gotland för att hämta med sig sin systerdotter Hulda Veström tillbaka till Amerika. Flickans far, Oscar Adolf Weström, vistades (enligt pastorsämbetet i Vänge) i Amerika, och man kan anta att hon skulle föras till honom.
   Hon reste enligt Wetterholm under namnet Löfkvist, men står som Hulda Klasen i listan över de köpta biljetterna och blev ofta sammanblandad med Klas Albin och Gertrud Emilia Klasén i många av listorna som presenterades efter katastrofen.
   Det är för övrigt en del förvirring gällande resesällskapet. Gertrud Emilia reser på samma biljett (nr 350405, £12 3s 8d) som Hulda Klasén, men de verkar inte vara släkt. Hulda, och dennes resesällskap systerdottern Hulda Veström, hade som destinationsort Los Angeles och det anges även för Klas Albin och Gertrud Emilia. Antingen så har en sammanblandning skett eller så var de alla fyra bekanta på något sätt och skulle dit allihop. De har biljetterna 350404 (Klas Albin), 350405 (Gertrud Emilia och Hulda) samt 350406 (Hulda Veström), så det talar för att de reste tillsammans.

De reste via Köpenhamn och det var också där de köpte biljetterna till Titanic.

Ombord på Titanic sällade sig Hulda och Hulda Veström till den grupp av svenska tredejklassresenärer som Edvin Lundström ledde.

Fadern Petter fick 1.787:542 kr (£98) och systern 1.276:80 (£70) från välgörenhetsfonden. Petter avled innan processen för något sökt skadestånd hann inledas, och eftersom advokaterna som hade hand om saken fann att ingen annan hade varit beroende av Huldas ekonomiska hjälp, eller på något annat sätt varit berättigad till ersättning, blev aldrig något skadestånd efter Hulda utbetalat.
Att min oförgätliga dotter
Hulda Kristina Eugenia Clasén
född Löfqvist

omkom  vid  den  sorgligt  bekanta  Titanic-
sammanstötningen i Atlanten, innerligt och djupt begråten af mig, syskon, syskonbarn, svärföräldrar, släkt och många vänner, i en ålder  av 36 år och 27 dagar,  har jag  här-
med den sorgliga plikten tillkännagifva.
Salmunds i Vänge den 27 april 1912.
Petter Löfqvist.
"Hvad hon kunde, det gjorde hon."

Källor:
Contract Ticket List
Encyclopedia Titanica
Folkräkningen 1890
Folkräkningen 1900
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan