Skolarbete om Titanic.
Jag får ofta e-mail från besökare som håller på att skriva skolarbeten om Titanic. Det handlar om allt från muntliga presentationer på mellanstadiet till projektarbeten i gymnasiet. Nästan alla som mailar mig frågar om de får lov att använda information från Titanic Norden i sitt arbete. Detta går hur bra som helst så länge ni anger källan. När det handlar om bilderna så äger inte Titanic Norden rättigheterna till dessa utan där får ni vända er till originalkällorna. Då bilderna är gamla kan detta vara svårt, men ofta går det att hitta en hänvisning till en fotograf, organisation eller liknande som äger bildrättigheterna.

Jag får också många rena faktafrågor om Titanic. Oftast handlar det om enkla frågor som "hur många dog i katastrofen" och "vems fel var det att Titanic sjönk". Nästan alla frågor jag får är sådant som står klart och tydligt på Titanic Norden. Jag ber er därför att ta en närmare titt på hemsidan innan ni skickar era frågor. Använd sökmotorn eller klicka er igenom menyerna. Ni är också välkomna att ställa era frågor i Titanic Nordens forum.

Titanic Norden började faktiskt som ett skolarbete när jag år 2000/2001 gick sista året i gymnasiet. I trean skriver man ett specialarbete (numera projektarbete) vars syfte är att förbereda gymnasieeleverna inför Universitetet. Mitt val blev att skriva om Titanic och jag arbetate med detta specialarbete i ett halvår. Arbetet blev sedan roten till Titanic Norden när jag återanvände texterna för att skapa en hemsida. En första version av Titanic Norden sattes ihop med hjälp av den information som fanns i mitt specialarbete. All denna information har sedan utökats och skrivits om under åren. Mitt språk har ju så klart förbättrats sedan jag var 18 år gammal till idag. Här under kan ni ladda ner mitt ursprungliga specialarbete som en word-fil. I denna fil kan ni läsa många av Titanic Nordens källor som fotnoter.

Betyg:   MVG
Sidor:    27

Ladda ner
Läs mer om författaren/webmastern

Några av besökarnas Titanicarbeten
Daniel Larssons arbete (2007)
Elisabeths arbete (1998)
Jonathan Martinssons arbete (1999, årskurs 3 i gymnasiet)
Hanelles arbete (2004, årskurs 8)
Ditt Titanicarbete här?


- Titanic Nordens källor?, © Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan