a
BESÄTTNINGENS ARBETSUPPGIFTER
KOLLÄMPARE/KOLSKYFFLARE
(Trimmer på engelska)
Kolskyfflarna hade det tunga, smutsiga jobbet att langa kol från högarna. Det skulle inte bara ske i en jämn ström, utan måste också genomföras koordinerat, så att det togs lika mycket från var sida. Annars skulle skeppet kunna bli obalanserat i vikten.

PURSER
Pursern hade uppsikt över till exempel uppassarna och var den som hade ansvar för att passagerarnas värdesaker hölls i säkert förvar i kassaskåp.

SLAKTARE
Utöver hanteringen av maten till människorna ombord, var slaktarna också ansvariga för att hundarna i kenneln fick mat.

TRYCKARE
(Printer på engelska)
Något av det första tryckaren mr Mishellamy och hans assistent mr Corben tog itu med var tryckandet av de passagerarlistor som skulle delas ut till 1:a klasshytterna.
   Under resans gång var det menyer, flygblad och skeppets egen tidning som skulle tryckas. Vid de tillfällen då det inte var något brådskande tryckte de saker som biljetter för olika tjänster ombord (till exempel det turkiska badet) samt räkningar och kvitton för olika extra betalningar och återbetalningar.© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan