a
BESÄTTNINGENS ARBETSUPPGIFTER:

STEWARD, STEWARDESS
(uppassare, uppasserska)Steward är ett samlingsnamn över flera olika grupper av de som betjänade både passagerare och besättning. En del av de olika uppassarnas titlar har varit svåra att översätta till svenska eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av sådana benämningar. Om det finns ett bättre, "officiellt" ord istället för några av de som jag översatt till, tar jag gärna emot rättelser. Jag har angett den engelska titeln inom parentes för jämförelser.


Badvakt (bath steward)
Höll uppsikt över simhallen och det turkiska badet.

Diskplockare (plate steward)
Plockade bort använt porslin från matborden och diskade.

Glory Hole-steward (Glory Hole steward)
Uppassare till besättningen. De gemensamma hytterna för besättningen kallades "Glory Hole" (vilket egentligen betyder ett skräprum eller en låda med alla möjliga småsaker som lagts i hur som helst; uppassarna tog säkert till sig den här benämningen med självironi). De här uppassarna skötte om hytterna och övriga utrymmen som de andra uppassarna använde, som matsalar, duschrum, badrum och korridorer.

Mässteward (Mess steward)
Mässtewarder för officerarna passade upp på dem under måltiderna, medan mässtewarder för eldare, matroser och dylika inte passade upp på dem som åt (de fick ta för sig av maten på egen hand).
   Mässtewardens uppgifter var att föra maten till mässen, städa upp efter måltiderna och hålla mässen ren och prydlig.

Pentrysteward (pantryman steward)
Skötte matförråden.

Salongsbetjänt (saloon steward)

Sovrumssteward (bed room steward)

Städare (efter kockarna) (kitchen porter)

Skoputsare (shoe steward)
Putsade skor och kängor.

Telefonist (telephone steward)
Skötte telefonväxeln.


Stewarder och stewardesser hade sina hytter utspridda över olika delar av fartyget, oftast beroende på var de hade sina ansvarsområden eller utförde sina uppgifter. Det finns en eller flera steward/stewardesshytter på nästan varje däck. (Se Besättningens hytter.)© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan