a
unge herr GÖSTA Leonard PÅLSSONSWE
3:e klass 2 år

Född: 1910-01-03 Sverige Gösta Pålsson
Far: Nils Pålsson
Mor: Alma Pålsson
Bosatt: Gruvan, Bjuv, Skåne, Sverige
Biljett: 49909 Pris: £21 1s 6d
Destination: Chicago, Illinois, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15

Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Alma Pålsson (mor)
Torborg Pålsson (syster)
Paul Pålsson (bror)
Stina Pålsson (syster)


Noteringar

Läs mer om familjens öde under modern Alma.

Man trodde länge att Gösta låg i "Det okända barnets" grav alldeles intill Almas grav, men år 2002 trodde man att man genom ett DNA-test kommit fram till det var den finländske pojken Eino Panula. Detta har dock fått revideras 2007, då man pekade på brister i den tidigare anaylsern, gjorde om proceduren och istället kunde fastslå att det rör sig om Sidney Leslie Goodwins kropp, nummer 4.


Källor och tack:
Encyclopedia Titanica
Fredric Nilsson (för fotografier samt information om familjen)
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)     


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan