a
herr NILS Johan JOHANSSONSWE
3:e klass 30 år

Yrke: Maskinsmed
Född: 1881-07-04 Ulfberga, Hallaryd, Småland, Sverige
Far: Johannes Karlsson
Mor: Ingjerd (Ingrid) Eriksdotter
Bosatt: från 1890-10-05 till ? Svaneryd, Kråkeryd Södergård, Hallaryd, Småland, Sverige
          från ? till 1912
Chicago, Illinois, USA
Biljett: 347467 Pris: £7 17s 1d
Destination: Chicago, Illinois, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Paul Andreasson
Albert Augustsson
Carl Jonsson
Olga Lundin (fästmö)


Noteringar

Ogift. Fästmö: kusinen Olga Lundin.

Nils hade bott de senaste åtta åren i Amerika och arbetat som maskinsmed där. Nu hade han varit på besök i det gamla hemlandet för att hämta sin fästmå Olga Lundin med sig tillbaka. Han var på väg till sin farbror Oscar Benson, 110 North Ashland Block, Chicago, Illinois.

(Eventuellt anlände han till Ellis Island den 13 december 1904 med S.S. United States som avgått från Köpenhamn. Jag är dock inte säker på om det är rätt Nils Johansson, så det bör absolut inte tas som fakta, men möjligheten finns.)

Han berättade för de därhemma om att han ägde andelar i ett företag i Seattle samt egendom och dessutom hade en livförsäkring hos "Modern Brotherhood of America" som var värd 1 000 dollar. Medan Nils var borta från Amerika skulle hans vän John Hedman på 1716 Maple St., Brainard, Minnesota, se till att premierna till försäkringen blev betalda. Föräldrarna fick dock bara svävande svar på sina frågor om detaljer rörande investeringarna.

Biljetten till Titanic köptes i Köpenhamn.

Ombord på Titanic blev fästmön Olga så illamående av sjöresan att Nils betalade mellanskillnaden så att hon kunde flytta upp i andra klass. Paret kunde sedan ses stå på var sin sida av skeppets klassindelningar och ropa till varandra. Lawrence Beesley skrev om att han lagt märke till en man som själv reste i tredje klass "men hade frun i andra; han brukade gå uppför lejdaren till andraklassdäcket och tala förälskat med sin fru över den låga grind som skiljde dem åt. Jag såg honom aldrig efter kollisionen, men jag tror hans fru var på Carpathia".

Han och alla i hans resesällskap lyckades ta sig upp på däck och Nils stod hand i hand med Olga invid livbåt 10 och väntade när hon kastades i livbåten av besättningsmän men vägrade låta Nils att följa med henne. Det sista han sade till henne var: "Hälsa far och mor".

Den 28 april 1912 skrev fadern Johannes Carlsson till UD:

"Wi äro i små omständigheter samt hoppades på hjelp i ekonomiskt hänseende på ålderdomen."

Säkert hade föräldrarna också räknat med att sonens kvarlåtenskap skulle hjälpa dem, men UD fick den 20 januari 1913 besked från konsulatet i Minneapolis. Där hade man rett upp förhållandena kring det Nils själv berättat att han ägde. Resultatet var nedslående.

"... såvidt konsulatet kunnat utröna, den aflidne icke efterlämnat någon kvarlåtenskap inom härvarande konsulsdistrikt. Den aflidne hade varit försäkrad i 'Modern Brotherhood of America', men sista premium inbetalades den 21 januari 1911 och var försäkringen vid dödstillfället värdelös. Det har emellertid uppgifvits, att den aflidne skulle hafva andel i en fabrik i Seattle och har jag därför rapporterat ärendet till konsuln i San Francisco med begäran om utredning."

Den 6 februari kom sedan svaret från Andrew Chillberg som var vicekonsul i Seattle. Han bekräftade att Nils och några av hans vänner haft andelar i en fabrik som framställde gasdrivna maskiner, men "firman gick överstyr och det var slutet på den".
   Nils hade alltså inte någon gällande livförsäkring, delägarskap i en firma som gått i konkurs och dessutom fann man att han inte alls ägde någon egenom, som han påstått. Hans föräldrar fick alltså ingen hjälp från det hållet.

Hans föräldrar fick 875:52 kr (£48) från välgörenhetsfonden samt den 5 oktober 1914 1.848 kr (£100) i skadestånd.
Källor:
Cecilia's Place
Ellis Island
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan