a
herr ALBERT AUGUSTSSONSWE
3:e klass 22 år

Yrke: Smed
Albert Augustsson
Född: 1889-10-10 Kråkeryd Södergård, Hallaryd, Småland, Sverige
Far: August Petersson
Mor: Johanna Andersdotter
Syskon: 4 stycken
Bosatt: Kråkeryd, Hallaryd, Småland, Sverige
Biljett: 347468 Pris: £7 17s 1d
Destination: Bloomington, Illinois, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Paul Andreasson
Nils Johansson
Carl Jonsson
Olga Lundin


Noteringar

Albert var inte gift och hade inte några barn. För att bli smed hade han under tre års tid gått i lära hos en smed hemma i Kråkeryd.

Med sig på resan till Amerika hade han ungefär 500 kronor och hade tillsammans med sitt resesällskap köpt biljetten i Köpenhamn. I en del engelska listor står han under namnet Albert Augustan.

Föräldrarna fick från välgörenhetsfonden 875:52 kr (£48) och den 12 januari 1914 skadestånd på 1.908 kr (£100). Att de fick så mycket i skadestånd berodde förmodligen på att föräldrarna hade det relativt dåligt ställt.
Albert Augustssons far August
skrev följande i ett gemensamt brev till UD som föräldrarna till Albert, Paul Andreasson, Nils Johansson och Olga Lundin (trots att hon överlevde) sände:

"Wi äro 6 personer i Familien endast äga ett mindre torp samt i små omständigheter. Han lofvade göra sitt bästa för oss hemma. Min hustru är mycke klen till hälsan samt sörjer förfärligt."


Källor:
Cecilia's Place
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan