a
fr�ken HILDUR Elisabeth HIRVONENFIN
3:e klass 2 �r

F�dd: 1910-02-15 Dalsbruk, Dragsfj�rd, Finland
Far: Eric Aleksanteri Hirvonen (1886 - 1964)
Mor: Helga Hirvonen
Bosatt: till 1912 Dalsbruk, Dragsfj�rd, Finland
Biljett: 3101298 Pris: �12 5s 9d
Hytt: akterut tillsammans med mamma Helga, Anna Turja, Hedvig Turkula, Sofia Laitinen samt Katriina och Maria Jussila.
Destination: Monessen, Pennsylvania, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
R�ddad i livb�t 15
Steg av fr�n Carpathia: 1912-04-18 New York City, New York, USA
Dog: 1956-04-12 USA    D�dsorsak: Cancer
Begravd: april 1956 Union Hill Cemetary, Cato

Medresen�rer:
Helga Hirvonen (mor)
Eino Lindqvist (morbror)
August Abrahamsson (v�n)


Noteringar

Hildur var bara tv� �r gammal d� hon f�ljde med sin mor p� resan �ver Atlanten.

Se modern Helga f�r h�ndelserna i samband med katastrofen.

Hon gifte sig aldrig och fick inga barn.  Hon arbetade som stenografist f�r en advokatbyr�.
(Inga felaktigheter �r r�ttade i nedanst�ende �vers�ttningar)

Ur passagerarlistan �ver de �verlevande, via Carpathia:

Hirvonen, Hildur 2 Kvinna Ogift;
Nationalitet: Finland; Ras: Finsk;
Senast bosatt: Finland, Dalhsbruk;
N�rmaste sl�kting: Morf�r�ldrar: Carl och Eliz Lindquist, Dalhsbruk, Finland;
Slutlig destination: Pa, Monessen;
Ska till: Far: Erick Hirvonen, 400 Motheral Ave, Monessen, Pa;
F�dd i: Finland.D�dsannons

Fr�ken Hildur E. Hirvonen, fr�n staden Victory, som var en av de �verlevande fr�n katastrofen med Titanic, dog ig�r i sitt hem. Hon f�ddes den 15 februari 1910 i Finland och kom till detta land som tv��ring med sin mor, som ocks� var en av �verlevarna fr�n katastrofen.

Hon gick i och utexaminerades fr�n Poster Junior high school och Central City Business Institute i Syracuse. Hon �verlevs av sin mor och far, Eric och Hilga Hirvonen, och ett flertal tanter [mostrar och/eller fastrar] och kusiner.

Gudstj�nst h�lls klockan 14:00 imorgon i Millard Mott & Sons Funeral Chapel i Cato. Pastor Dwight Hill, fr�n Victorys presbyterianska kyrka, h�ller den. Begravning sker i Union Hill Cemetary i Cato.

Syracuse Herald, 14 april 1956

D�dsannons

Hildur E. Hirvonen som bodde i staden Victory under 20 �r, var en student fr�n Porter Junior high scool och Central City Business Institute, Syracuse. Gudstj�nsten h�lls i Millard A Mutt & Sons Funeral Chapel, Cato N.Y. Jordf�stning skedde i Union Hill Cemetary, Cato."

Cato Citizen, 19 april 1956


K�llor:
Encyclopedia Titanica
Immigrant Ships Transcribers Guild
Titanic (Claes-G�ran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           
Titanic Passengers
Turun Sanomat arkiv


Copyright, Maritha
Fr�gor st�lls till,
G� tillbaka till f�rstasidan