a
HISSARHissar
Olympics hissar i D-däcksnivåDet fanns fyra elektriska hissar ombord tillgängliga för passagerare. Tre av dem, förstaklasshissarna, fanns bakom den främre stora trappan och en i den främre andraklasstrappan. Alla hade sin egen hisskötare. De stängdes när fartyget började luta efter kollisionen.
   Förstaklasshissarna gick från A-däck till E-däck. Tredjeklasspassagerarna hade inte tillträde till hissarna, eller andra förstaklassutrymmen, trots att de hade utrymmen i en del av E-däck. De hade inte heller möjlighet att använda andraklasshissen, som gick från Båtdäck till F-däck.
   Bilden till höger visar hissarna på Titanics systerfartyg Olympic, på D-däck. De byggdes av Messrs. R. Waygood & Co. (de byggde även hissarna till Adriatic, Laurentic och Megantic) och kunde ta 9 personer plus hisskötaren vardera. Interiören i dessa var i empirstil. Titanics hissar bör ha varit snarlika.


   

© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan