a
1:a klasshytter
PÅ E-DÄCK


Alternativa 1:a klass-hytter på E-däck:  46 hytter.


Hytterna E-43 till E-88

Alternativa 1:a klass-hytter på E-däck
Ritningen är klickbar. Hytterna som var bebodda går att klicka på.

Överlevandes namn står i kursiv stil.
De hytter vars bakgrundsruta är mörkare, är sådana som inte kunnat bekräftas och de bör inte tas som absolut fakta.

E-43

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-44

Plats: styrbord ytter
Passagerare: William Silvey och Alice Silvey
Pris: £55 18s
Biljettnr: 13507

Källa: Caves lista

E-45

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare: Mary Compton
Pris: £83 3s 2d
Biljettnr: 17756

Källa: Caves lista

E-46

Plats: styrbord ytter
Passagerare: Herbert Henry Hilliard och Timothy J. McCarthy
Pris: £51 17s 3d
Biljettnr: 17463

Källa: Caves lista

E-47

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-48

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-49

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare: Sara Compton
Pris: £83 3s 2d
Biljettnr: 17756

Källa: Caves lista

E-50

Plats:
styrbord ytter
Passagerare: George Harder och Dorothy Harder
Pris: £55 8s 10d
Biljettnr: 11765

Källa: Caves lista

E-51

Plats:
styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-52

Plats:
styrbord ytter
Passagerare: Alexander Compton Jr
Pris: £83 3s 2d
Biljettnr: 17756

Källa: Caves lista

E-53

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-54

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-55

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-56

Plats:
styrbord ytter
Passagerare:

E-57

Plats:
styrbord inner
Passagerare:

E-58

Plats: styrbord inner
Passagerare: Edward Pomeroy Colley
Pris: £25 11s 9d
Biljettnr: 5727

Källa: Caves lista

E-59

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-60

Plats:
styrbord inner
Passagerare: Henry Julian
Pris: £26
Biljettnr: 113044

Källa: Caves lista

E-61

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-62

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-63

Plats: styrbord inner
Passagerare: Arthur H. Gee
Pris: £38 10s
Biljettnr: 111320

Källa: Caves lista  (Från brev som mr Gee skrev är det känt att han flyttade från E-63 till en annan hytt på E-däck eftersom han ville ha en hytt med fönster. Exakt vilken hytt han fick istället vet jag inte.)

E-64

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-65

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-66

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare: Howard Case
Pris: £26
Biljettnr: 19924

Källa: Stewarden Faulkners uttalande.

E-67

Plats: styrbord ytter
Passagerare: Emil Taussig och Tillie Taussig
Pris: £79 13s
Biljettnr: 110413

Källa: Caves lista

E-68

Plats: styrbord ytter
Passagerare: Ruth Taussig (bädd 1)
Pris: £79 13s
Biljettnr: 110413

Källa: Caves lista

E-69

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-70

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-71

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-72

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-73

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-74

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-75

Plats: styrbord inner
Passagerare: 

E-76

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-77 ?

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare: Mary Mack
Pris: £10 10s
Biljettnr: S.O./C. 3

Källa: Biljett som hittades på hennes kropp. Hon reste andra klass, så det finns ett par alternativ till varför hon anges ha denna hytt. Antingen lät man helt enkelt hytterna E-69 och uppåt vara andra klass, eller så är det en felskrivning - eventuellt stod på hennes biljett egentligen E-91.

E-78

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-79

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-80

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-81

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-82

Plats: styrbord inner
Passagerare:

E-83

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-84

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-85

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-86

Plats: styrbord ytter
Passagerare:

E-87

Plats: styrbord ytter (räknades som ytter eftersom en smal korridor ledde till en hyttventil)
Passagerare:

E-88

Plats: styrbord ytter
Passagerare:© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan

Mary Mack ? (2:a klass-passagerare) Ruth Taussig Emil och Tillie Taussig Howard Case Arthur H. Gee Henry Julian Edward Pomery Colley Alexander Compton Jr George och Dorothy Harder Sara Compton Herbert Henry Hilliard och Timothy J. McCarthy Mary Compton William och Alice Silvey