a
1:a klasshytter


Förstaklasshytterna fanns på A-E-däck. Hytterna på B-däck var de dyraste - de allra dyraste var de två Parlor Suite.


Båtdäckshytter C-däckshytter
A-däckshytter
D-däckshytter
B-däckshytter (1-50)
E-däckshytter
B-däckshytter (51-102)
Caves lista (The Cave List)

Den enda källan till förstaklasspassagerarnas hyttplaceringar, förutom några få biljetter och boarding cards samt det passagerarna kunde minnas i efterhand, är den ofullständiga listan som steward Herbert Cave hade och som man fann på hans kropp när den bärgades. Det gör att det uppstår många luckor och frågetecken.
   Eftersom flera passagerare som avbokade sin resa strax innan avgång finns med på listan tyder det på att den trycktes flera dagar innan Titanic lade ut, men den ger många värdefulla upplysningar om var de olika passagerarna hade sina hytter.
   Andra hälften av listan omfattar också andraklasspassagerare, men tyvärr anges inte några hyttnummer där.
   Nämnas bör också att denna lista inte på något vis var någon "officiell" lista som några myndigheter behövde se, utan fanns till enbart för att underlätta stewardernas arbete så att de lätt kunde se var de passagerarna som var deras ansvar fanns.

Du hittar en avskrift av listan, med felaktigheter och felstavningar intakta, på Encyclopedia Titanicas Cave List-sida.


Källor:
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN: 91-518-3644-0)
Titanics undergång - En natt att minnas (Walter Lord, 1955, 1998, ISBN: 91-37-11354-2)
Titanic An Illustrated History (Don Lynch, Ken Marschall, 1992, ISBN: 0-340-73841-3)
Titanic Triumph and Tragedy (Eaton & Haas, 1986, ISBN: 0-85059-775-7)
Titanic Voices (Hyslop, Forsyth, Jemima, 1997, ISBN: 0-7509-1436-X)


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan