Morro CastleDimensioner: 155 x 22 m.
Byggd av: Newport News Shipbuilding and Drydock Co. Virginia.
Deplacement: 11,520 ton.
Maskineri: Steam turboelectric drive, twin screws.
Hastighet: 20 knop
Hyttplatser: 530 passagerare (430 1:a klass, 100 turist klass)
Färdigställd: 15 Aug 1930
Service: Byggt för Ward Line, rutten New York - Havanna.Historia

Rederiet The Ward Line är mest ihågkommet för att ha seglat det olycksdrabbade fartyget Morro Castle. Det turboelektriska Morro Castle och systerfartyget Oriente var de största och finaste av Wardlinjens fartyg. Sjösatta år 1930 under den stora depressionen blev de kallade ”miljonärernas yachter”. De var snabba, välförsedda, och säkrare än övriga fartyg på den tiden, men en serie märkliga omständigheter ledde till att Morro Castle totalförstördes av en brand i september 1934. Denna tragiska brand ledde till 135 människors död.

Morro Castle brinner
Morro Castle började brinna vid 3-tiden på natten.

Katastrofen

Tragedin slog till under den nordgående Atlantrutten utanför New Jerseys kust den 8 september år 1934. Det var en natt med hårt regn och ruff sjö. Alldeles före middagen hittades kaptenen död av okänd anledning i sin privata hytt. Förste styrman William Warms fick ikläda sig rollen som kapten. Några timmar senare upptäcktes branden, men något nödlarm gjordes inte förrän situationen var utom all kontroll. Branden startade runt klockan 03.00 i ett lagermagasin utanför första klass skrivrum. Elden spred sig snabbt och okontrollerat. Ett stort problem var att förste styrman Warms som så hastigt fått överta befälet efter den avlidne kaptenen inte klarade av sin nya roll. Han uppträdde mycket förvirrat och kontrollerade inte situationen. Warms försökte stranda Morro Castle, men fick då den rådande stormen rakt mot sig vilken istället gav mer liv till elden.

Omkring klockan 03.10 brann huvudkabeln för elförsörjningen av och mörklade Morro Castle. Även hydraulikens kablar till rodret skadades av branden vilket gjorde att fartyget inte längre gick att styra. Besättningen beslöt då mot all heder till sjöss att tillträda livbåtarna före passagerarna. Situationen var utom all kontroll och alla ombord fick klara sig på egen hand då ingen förde något egentligt befäl. Avskurna av branden midskepps fick passagerarna söka sig mot aktern samtidigt som besättningen flydde till fördäcket. Bara hälften av Morro Castles livbåtar hann sjösättas. Dessa hade en kapacitet av 408 passagerare men innehöll bara 85 varav de flesta var besättningsmän. Chefsmaskinisten Abbott, fartygets andre i befäl efter kapten Warms besvarade nödlarmet med att ta på sig sin uniform och gå i en livbåt. Hans livbåt var bland de första att nå stranden med 30 besättningsmän och en passagerare. Nästan ingen av passagerarna visste hur de skulle hantera de korkfyllda livvästarna. Någon säkerhetsövning hade inte genomförts så ingen visste hur de skulle bete sig eller vad de skulle göra. När passagerarna så småningom insåg att de måste hoppa överbord ner i den stormiga Atlanten slog många sig medvetslösa eller bröt nacken av de felanvända livvästarna som egentligen skulle ha räddat dem. Totalt omkom 135 personer i katastrofen och 228 kunde räddas.

Morro Castle efter branden
Morro Castle efter branden.

Vraket

Två fartyg som hade hört nödanropet var Monarch of Bermuda och kustbevakningsfartyget USCGC TAMPA, men också några lokala fiskebåtar. Försöken att bogsera bort det brinnande fartyget misslyckades. Morro Castle drev utan kontroll tills hon till sist strandade vid stranden intill Asbury Park. Fartyget brann i flera dagar och förstördes fullständigt. Det fanns brandsensorer ombord men inte i den utsträckning som hade behövts och även brandposter och annan säkerhetsutrustning var alldeles för klent dimensionerad. Asbury Park blev en skådeplats för många besökare som ville betrakta vraket. Fartyget som hade kostat $4 miljoner att bygga blev skrotat och upphugget för $100,000 i Baltimore.

Ett tack till Anders Ljung som författat artikeln åt Titanic Norden.

Morro Castles utbrända vrak
Morro Castles utbrända vrak.


Vill du diskutera Morro Castle så kom till Titanic Nordens forum© Copyright, gästskribent Anders Ljung
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan