Mary RoseKölens längd: 32 m.
Största bredd: 11,9 m.
Djupgående: 4,27 m.
Rigg: 4 master. De två främre med råsegel, de två aktre latinriggade.
Kanoner: ca. 91: Mickhakar, smidda kanoner, bronskanoner av olika kaliber.


Historia

Mary Rose började byggas 1509 och tre år senare deltog hon i sin första drabbning, mot arvsfienden Frankrike. Hon var Henrik VIIIs flaggskepp och skulle råka lika illa ut som kungens beryktade fruar. År 1536 genomgick hon en större ombyggnad och modernisering. Mary Rose var en sk. karrack med högt förkastell (back) och högt akterkastell. De höga kastellen var till för att försvåra äntring och för att det skulle vara lättare att skjuta på fienden. På det övre däck (mellan för och akterkastellen) stod lättare kanoner och (i Mary Roses fall), luckor av tunnare trä som kunde tas av, så att det skulle gå att få skyttegluggar för pilbågsskyttarna. Över övre däck fanns ett hårt spänt nät, som dels skulle förhindra att nerskjutna riggdetaljer skulle skada besättning, dels försvåra äntring. Just detta nät blev en fälla för Mary Roses besättning då hon sjönk.

Nätet hindrade inte bara fientligt äntringsmanskap, det hindrade också Mary Roses besättning från att rädda sig. Dylika äntringsnät kunde även finnas över för och akterkastellen. Nära vattenlinjen stod de tunga kanonerna bakom kanonportar. Efter ombyggnaden bar skeppet 91 kanoner. Mary Rose hade, liksom många andra stridskarracker denna rigg: Bogspröt med blinda, fockmast med två råsegel, stormast med två råsegel, mesanmast med två latinsegel och en fjärde mast; bonaventura, med ett eller två latinsegel. Masterna var fram till andra hälften av århundradet i ett stycke.


Katastrofen

19 juli år 1545 hade kung Henrik VIII ätit middag ombord på Mary Rose i Portsmouth. Han lät sig ros i land för att vara i säkerhet eftersom franska skepp hade siktats ute på The Solent (vattnet mellan Portsmouth och Isle of Wight). Från sin trygga position i land såg kungen Mary Rose sätta segel och ge sig ner mot fienden. Plötsligt välte det stolta skeppet och sjönk snabbt. 500-700 man var fångade inuti skeppet och mindre än fyrtio lyckades rädda sig i land. Lika snöpligt som svenska Kronan välte mitt framför näsan på en förvånad fiende 1676 och liksom Vasa 1628, sjönk även Mary Rose i hamninloppet.

Alla tre skeppen sjönk av samma skäl: För mycket vikt över vattenlinjen och för lite skrov och vikt under vattenlinjen. Ombyggnaden år 1536 ledde till Mary Roses undergång 9 år senare. År 1836 och 1840 gjorde det försök att spränga Mary Rose för att lättare kunna bärga föremål från henne (liknande planer fanns för Vasas vrak av samma skäl). Nåväl, Mary Rose hade kort efter förlisningen sjunkit med styrbordssidan djupt nere i bottenleran och sprängningarna lär inte ha skadat vraket.


Mary Rose
Samtida bild av Mary Rose.


Vraket

Styrbordssidan låg som sagt stadigt inbäddad i leran, men babordssidan låg exponerad för de förstörande tidvattensströmmarna och skeppsmask. När amatörhistorikern McKee hittade Mary Rose 1971 , fann han ett vrak som var kluvet på längden! 1982, efter en långvarig och utförlig marinarkeologisk undersökning, bärgades den bevarade skrovhalvan och placerades i ett provisoriskt plåtskjul, inte helt olikt det fula skjul som under flera år var Vasas provisoriska hem. Liksom Vasa konserveras Mary Rose med Polyethylenglykol som sprutas på vraket. När jag besökte museet i mitten av 90-talet, kände jag igen mig. Det var samma dimma av fet konserveringsvätska som på det gamla provisoriska Wasavarvet. Men medan Vasa är bevarat till 95 %, är bara cirka 40% av Mary Rose bevarad.Mary Rose babordsida av Axel Nelson
Babordssidan på Mary Rose som hon såg ut innan hon sjönk © Axel Nelson.

I och med att tidvattensströmmarna eroderat bort babordssidan går det att se in i Mary Rose som i ett gigantiskt dockskåp. Från Mary Rose har tusentals fynd bärgats som ger en god bild av 1500-talets England: Kanoner, kläder, husgeråd, långbågar av “Robin Hood-typ” och mängder av andra spännande föremål.

Mary Rose, Vasa och Kronan sjönk därför att de var felbyggda. Men tack vare dessa felbyggen har vår kunskap om 1500 och 1600-talets liv och skepp ökats drastiskt. Och på köpet har Portsmouth, Stockholm och Kalmar fått några unika och fantasieggande turistmagneter. Liksom Vasa låg vraket av Mary Rose i kraftigt förorenat vatten. Föroreningarna i kombination med konserveringsmedlet har gjort att Vasa nu håller på att fräta sönder. Samma öde riskerar att drabba Mary Rose och flera andra bärgade skepp. Så nu håller forskare på att undersöka om det går att hindra att Vasa och Mary Rose går under en andra gång.Mary Rose vrak bärgas
Mary Rose vrak bärgas.


I Portsmouth (nära Mary Rose-skjulet) ligger lord Nelsons stolta flaggskepp Victory. Eller rättare sagt, en kopia av Victory. Den skutan har nämligen renoverats så många gånger att nästan inget av den ursprungliga Victory återstår. Här ligger också fartyget Warrior från år 1860. Warrior är ett ett segelfartyg med kanoner i kanonportar liksom Mary Rose, Vasa och Victory. Warrior är dessutom utrustad med ångmaskin och propeller och delar av skrovet är täckt av pansar. Så Warrior kan sägas vara övergången mellan Mary Rose och de moderna krigsfartyg som också kan beskådas i Portsmouth.
Rekommenderad läsning


Letters From The "Mary Rose" av Knighton, Charles.
Hur var det egentligen ombord på Mary Rose? Denna boken ger svar på allt om det berömda fartyget:

The raising of the Mary Rose has made her one of the most famous ships in history but what was she actually like in her heyday? This book, based around letters from her days of active service, brings her story vividly to life.

This book, based around letters from the Mary Rose's days of active service, brings her story vividly to life. The letters, most of which have not been published before, give an extended flavour of what it was like to serve on her, or to be involved with her supply and maintenance, between her launch in 1511 and that fateful day in 1545. Det finns fler böcker om Vasa om du söker på Bokus genom att klicka här.
Klicka här - Köp/Läs mer om boken på Bokus.Andra bra böcker
Alexander McKee: How we found the Mary Rose (1982)
Margaret Rule: The Mary Rose (1986)
Hade du hört talas om Mary Rose före du läste här?Se resultat

Vill du diskutera Mary Rose så besök Titanic Nordens forum
(se menyn)Länkar
Mary Rose - The Ship - Engelsk sida.
Axel Nelsons sida om Mary Rose
Axel Nelsons sida om "femtonhundratalets skepp"
Axel Nelsons fartygssidor


© Copyright, Axel Nelson, Tack till Axel Nelson för text och bilder.
Besök hans fartygssidor på http://www.axelnelson.com
Gå tillbaka till förstasidan