a
fru ANNA Bernhardina SKOOG (f. Karlsson)SWE
3:e klass 43 år

Född: 1868-11-13 Skogen, Hällekis, Österplana, Västergötland, Sverige
Bosatt: från ca 1898 till 1911 Iron Mountain, Michigan, USA
         
från 1911 till 1912 Hällekis, Västergötland, Sverige
Biljett: 347088 Pris: £27 18s
Hytt: Någonstans akterut
Destination: Iron Mountain, Michigan, USA
Steg ombord: 1912-04-15 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Wilhelm Skoog (make)
Karl Skoog (son)
Mabel Skoog (dotter)
Harald Skoog (son)
Margit Skoog (dotter)
Jenny Henriksson (släkting)
Ellen Pettersson (släkting)


Noteringar
Anna hade fyra syskon: Eva, Hedda, Kristina och Ludvig.

Familjen Skoog reste från Stockholm och samtliga omkom i katastrofen. Läs mer om familjens öde under maken Wilhelm.

875:52 kr (£48) från välgörenhetsfonden betalades av misstag ut till Annas far, som hade dött den 21 januari 1893! Konsulatet i London kom överens med fonden och ersättningen kunde istället gå till hennes syskon.Källor:
Encyclopedia Titanica
Family Search
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0) 


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan