a
herr ERNESTI Arvid PANULAFIN
3:e klass 16 år

Född: 1895-05-15 USA Ernesti Panula
Far: Juho (John) Juhonpoika Panula
Mor: Maija Panula
Bosatt: till 1910 USA
         
från 1910 till 1912 Ylihärmä, Södra
                                   Österbotten, Finland
Biljett: 101295
Pris: £39 13s 9d
Destination: Coal Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15

Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Maija Panula (mor)
Jaakko Panula (bror)
Juha Panula (bror)
Urho Panula (bror)
Eino Panula (bror)
Susanna Riihivuori (vän)


Noteringar

Ernesti var på väg med sin mor och sina fyra bröder för att förena sig med fadern Juho, som redan bodde i Amerika. (Enligt Finska Ångfartygs AB's lista var han 18 år gammal, men detta är felaktigt.)

Ombord på Titanic hade han och brodern Jaakko hytt i fören, medan resten av familjen var i aktern. Efter kollisionen var det någon av de båda som gick och väckte modern och syskonen.

Se modern Maija för mer om familjens historia.
Ernesti Panula den 23 3oktober 1895
1895-10-23
Jaakko till vänster, Ernesti till höger
Jaakko till vänster, Ernesti till höger


Källor och tack:
Ellis Island
Encyclopedia Titanica
Family Search
Finska Migrationsinstitutet
Hildur Panula-Heinonen (för fotografierna m.m.)
Monessen and the Titanic
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)      
Titanicin suomalaiset matkustajat    
Titanic Passengers


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan