a
herr AUGUST Ferdinand NILSSONSWE
3:e klass 21 år

Yrke: Mjölnardräng
Född: 1890-10-19
Far: Johan Nilsson
Mor: Anna Jönsson
Bosatt: till 1912 Årröd 5, Östra Sallerup, Hörby, Skåne, Sverige
Biljett: 350410
Pris: £7 17s 1d
Destination: St. Paul, Minnesota, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.

Medresenärer:
Olof Vendel


Noteringar

Augusts far, mjölnare Johan Nilsson, hade dött tidigare 1912, men modern Anna levde ännu.

August reste tillsammans med Olof Vendel, som också kom från Östra Sallerup. De åkte via Köpenhamn, och det var troligen där de köpte sina biljetter.

Modern fick 875:52 kr (£48) från välgörenhetsfonden och den 13 juni 1914 fick hon skadestånd på 1822 kr (£100).Källor:
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan