a
fröken AUGUSTA Charlotta LINDBLOMSWE
3:e klass 45 år

Född: 1867-01-20
Syskon: åtminstone syster, gift med John Anderson, bosatt i Stratford, USA
Bosatt: Stockholm, Uppland, Sverige eller Katrinenäs, Södermanland, Sverige
Biljett: 347073 Pris: £7 15s
Destination: Stratford, Connecticut, USA
Steg ombord: 1912-04-10 Southampton, Hampshire, England
Dog: 1912-04-15
Kroppen ej återfunnen.


Noteringar

Ogift.

Augusta hade många släktingar som redan hade emigrerat till Amerika och nu hade hennes syster, gift med John Anderson och bosatt på Nichols Avenue i Stratford, genom brev övertalat henne att komma till dem. Augusta bodde i Katrinenäs i Södermanland. I en lista från White Star Line daterad den 6 juni 1912 hette hon Anna Gustafson och bodde på "Kannua Karigatan 22" i Stockholm. På en annan plats i samma lista heter hon istället "mr August Lindblom".
   Den 30 mars 1912 fick hon sitt flyttningsbetyg.

Ombord på Titanic blev August bekant med Agnes Sandström, som efteråt berättade att Augusta var rädd för vaccineringen och över huvud taget "rädd för allting".
   Efter att Titanic kolliderat med isberget reagerade Augusta, enligt Agnes, med att låsa in sig i hytten och gå och lägga sig igen.

Kroppen ej återfunnen.

Uppgifter om eventuella utbetalningar från välgörenhetsfonden eller skadeståndsersättning saknas.
Källor:
Encyclopedia Titanica
Titanic (Claes-Göran Wetterholm, 1999, ISBN 91-518-3644-0)           


© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan