a
BESÄTTNINGENS UTRYMMEN:

BAR
Det här var inte barer i den bemärkelse vi menar idag. Det var ett utrymme där drycker förvarades, och därifrån hämtades de drycker som passagerarna (i alla klasser, inte bara första klass) kunde beställa när de ville ha något att dricka utöver vid måltiderna. Det gällde däremot inte besättningen.
   Barerna inkluderade ett ölrum samt förvaring av sprit och tobak.   Barernas innehåll fylldes på dagligen från fartygets förrådsrum.
   Barer fanns i anslutning till alla klassers rökrum och en fanns i tredje klass uppehållsrum i fören på D-däck (där tredjeklasspassagerarna har fest på söndagskvällen i James Camerons film).
   En bartender fanns på plats i dessa barer, men beställningarna från de allmänna utrymmena togs upp av servitörer; passagerarna gick inte själva till baren och beställde.© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan