a
FARTYGETS RITNINGAR:

BÅTDÄCK
Basritningen kommer från Encyclopedia Titanica. Jag har sedan översatt texten till svenska samt lagt till ytterligare text och även vissa detaljer i själva ritningen. Spara den gärna och använd den hur du vill, men ta inte bort copyright-texten på den. Kom ihåg att visa artigheten att länka till både Encyclopedia Titanica och Titanic Norden om du lägger ut ritningen på din egen sajt.© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan