a
KONSTRUKTION & FUNKTION:

VATTENDricksvatten
Det färska dricksvattnet togs ombord från kajen eller småbåtar genom sidan på skrovet. Det lagrades i sex tankar vid den elektriska avdelningen på plattformdäck. Både dricksvattnet och tvättvattnet pumpades upp till de upphöjda tankarna på båtdäck där det förvarades och genom detta åstadkom ett tryck i vattensystemet som gjorde att det fungerade och alltså fungerade på samma sätt som ett vattentorn. Vattnet passerade ett filter någonstans på vägen till tappkranarna i kabysser och pentryn etc.
   Även fast färskvatten fanns i kranar i vissa förstaklasshytter var det inte avsettt att drickas (se nedan). Dricksvatten hämtades till hytten av en steward, som kunde hämta det i kabysser eller pentryn, dit det levererades. De flaskor som man vet har stått vid handfat i hytter (ett exempel på detta såg James Cameron under sin expedition som skildras i filmen Ghosts of the Abyss; en fascinerande sekvens visas i filmen, där en flaska och ett dricksglas står helt intakta och upprätta) innehöll inte vatten som kom från vasken utan som hade hämtats dit av en steward.
   Dessutom fanns det stora mängder buteljerat vatten, men det användes förmodligen mest till att blanda drinkar.

Tvättvatten
Tvättvatten var färskvatten av lägre kvalitet än dricksvattnet och fanns i speciella tankar i Titanics dubbla botten, och var alltså inte ämnat att drickas. Kapten Smith och de privata badrummen i förstaklassviterna hade tillgång till detta tvättvatten. Till de allmänna baden och duscharna användes saltvatten men där fanns en behållare med färskvatten som man kunde använda till en sista sköljning.
   Varmt tvättvatten kom, tack vare uppvärmningssystem, ur kranen direkt när man öppnade den.

Poolvatten
Det heta saltvatten som användes till badet pumpades från "huvudkondensutsläppet" (main condenser discharge), där det redan var uppvärmt, till förvaringstankar där lämplig temperatur bibehölls, och sedan vidare. Det kalla saltvattnet i simbassängen togs direkt från havet.
   Överskottsvattnet gick ner i styrbords sidotank nr 5, som verkar ha varit behållare för överskottsvatten också från andra ställen.

Sanitärt vatten
Vattnet som användes för att spola i toaletter och urinoarer pumpades direkt från havet.

Städvatten
Vattnet som användes för att städa däcken - och ifall brand skulle uppstå - pumpades också direkt från havet.

Destillerat vatten
Det fanns tre stycken speciella evaporatorer (avdunstningsapparater) ombord som kom från The Liverpool Engineering & Condenser Co. och varje sådan maskin hade kapacitet att destillera 60 ton varje dag. Det destillerade vattnet som framställdes av evaporatorerna användes främst till ångpannorna.
   Men hela systemet med att destillera vatten var inget som användes till vardags; till ångpannorna användes de bara vid behov. Det var inte kostnadseffektivt och fanns till som en reservplan att använda i nödsituationer. Destillerat vatten är inte det bästa att dricka. Eftersom syret, mineraler och andra ämnen försvinner så blir det "dött" och smakar vidrigt (jag kommer ihåg att jag själv smakade på vatten som vi hade destillerat på kemin i skolan - usch!). Om sådant vattnet skulle kunna användas som dricksvatten måste det först syresättas.© Copyright, Maritha
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan