Hopfällbara livbåten C

Nedsänkt: Ca. 01:40, första hopfällbara båt som sänktes ner, fanns på styrbords sida.
Kapacitet: 49 personer
Antal om bord när den sänktes ner: 40 personer
Förare: Kvartersmäsate George Thomas Rowe
Övrigt manskap: Ca. 5 män
Førsteklasse: Män
Andreklasse: Ingen
Tredjeklasse: Kvinnor, barn och män

Passagerare:

Första klass:

Carter, Mr. William Ernest
Ismay, Mr. Joseph Bruce

Tredje klass:

Abraham, Mrs. Joseph (Sophie Halaut Easu)
Assaf, Mrs. Mariana
Baclini, Miss Eugenie
Baclini, Miss Helene Barbara
Baclini, Miss Maria Catherine
Baclini, Mrs. Solomon (Latifa)
Badman, Miss Emily Louise
Bing, Mr. Lee [Osäkert]
Chip, Mr. Chang [Osäkert]
Banoura, Miss Ayoub
Devaney, Miss Margare
Foo, Mr. Choong (Möjligt livbåt 3)
Goldsmith, Mrs. Frank John (Emily Alice Brown) [Möjligt hoppfällbara båten D]
Goldsmith, Master Frank John William (Frankie) [Möjligt hoppfällbara båten D]
Hee, Mr. Ling [Troligtvis]
Hellström, Miss Hilda Maria
Howard, Miss May Elizabeth
Hyman, Mr. Abraham
Lam, Mr. Ali [Osäkert]
Lang, Mr. Fang (Möjligt i livbåt 14)
Moubarek, Mrs. George (Amenia)
Moubarek, Master George
Moubarek, Master Halim Genios (William George)
Musselmani, Mrs. Fatima Musselmani
Nackid, Mr. Said
Nackid, Mrs. Said (Mary Mowad)
Nackid, Miss Mary (?Maria)
Najib, Miss Adele Jane Kiamie
Nicola-Yarred, Miss Jamila [Osäkert]
Nicola-Yarred, Master Elias [Osäkert]
Öhman, Miss Velin
Joseph/Peter, Master Michael J. ("Michael Joseph") (Möjligt hoppfällbara båten D)
Roth, Miss Sarah A.
Salkjelsvik, Miss Anna Kristine
Stanley, Miss Amy Zillah Elsie
Touma, Mrs. Darwis (Hanna Youssef Razi) ("_Thomas"))
Touma, Miss Maria Youssef ("Mary Thomas")
Touma, Master George Youssef ("George Thomas")
Whabee, Mrs. George Joseph (Shawneene Abi-Saab) (Osäkert)
Yazbeck, Mrs. Antoni (Selini Alexander)

Däckkmanskap:

Kvartsmästare: Rowe, Mr. George Thomas [Förare]

Maskinmannskap:

Eldare: Doel, Mr. Frederick
Trimmer: Hunt, Mr. Albert
Eldarförman: Knowles, Mr. Thomas

Victualling manskap:

Tredjeklass matsalstjänare: Pearcey, Mr. Albert Victor
Assistentslaktare: Mills, Mr. Charles

Den hoppfällbara båten C anlände till Carpathia ca 6.30 på morgonen. När de överlevande hade tagits ombord lät man den driva i havet.