Hopfällbara livbåten A

Den hopfällbaralivbåten A fanns på styrbords sida vid taket till styrmännens hytter. Årorna i båten var platsade så att man kunde dra ner båten på däcket med hjälp av dem. Årorna tålde tyvär inte vikten så båten trillade omkull, men landade lyckligtvis på rätt sida. Väl nere blev den fäst vid en dävert, men innan någon hann fästa fast den försvann däcket under vattnet och båten började flyta iväg. Salongtjänaren Edward Brown och en annan man hoppade ombord i båten och skar av repen som satt fast i däverten. Kort därefter sköljdes båten bort av en stor våg som också sköljde bort de personer som försökte klättra ombord. Båten fylldes dessutom med vatten. Båten blev mer vattenfylld efterhand som överlevande klättrade ombord, några frös ihjäl under natten. På morgonen blev de överlevande överförda till livbåt nr 14. Tre döda kroppar blev lämnade i båt A som drev iväg.

En månad efter katastrofen hittade skeppet Oceanic livbåten flytande vid 47 grader, 10 minuter Nord, 30 grader, 56 minuter Väst. Den var 300 km sydöst där Titanic hade sjunkit. Sir Shane Leslie som var ombord på Oceanic berättade:

"Havet var lugnt runt klockan 12 på förmiddagen då utkiksmannen ropade att något flöt föröver. Oceanic sänkte farten och det blev klart att objektet var en livbåt som flöt mitt i Atlanten. Det som var skrämmande var att den innehöll tre utsträckta kroppar. Oceanic skickade ut en livbåt med en officer och en läkare för att undersöka livbåtaren. Man fann två sjömän. Deras hår hade bleknat av solen och saltvattnet. I livbåten fanns också en tredje person klädd i en sällskapskjol. Hon låg raklång på en bänk. Alla tre var döda och kropparna hade blivit runtkastade på Atlantvågorna under öppen himmel enda sedan de hade sett den största av alla linjefartyg sjunka. De tre kropparna blev insydda i säckar. Man gjorde sedan en begravningsritual och sänkte liken i havet.

I vattnet: 02.13
Kapacitet: 49 personer

Passagerare:

Första klass:

Beattie, Mr. Thomson [Dog i båten]
Daly, Mr. Peter Dennis [Plockades möjligtvis upp]
Rheims, Mr. George Alexander Lucien
Williams, Mr. Richard Norris II

Tredje klass:

Andersson, Mr. August ("Mr. August Edvard Wennerström")
Abbott, Mrs. Stanton (Rosa)
Abelseth, Mr. Olaus Jørgensen
Jansson, Mr. Carl Olof
Keefe, Mr. Arthur [Dog i båten]
Lindell, Mr. Edvard Bengtsson [Dog i båten]
Lindell, Mrs. Edvard Bengtsson (Elin Gerda) [Dog i båten]
Olsson, Mr. Oscar Wilhelm (Johansson)

Maskinmanskap:

Trimmer: McIntyre, Mr. William
Eldare: Thompson, Mr. John

Victualling manskap:

Salongtjänare / kelner: Brown, Mr. Edward
Salongtjänere / kelner: Lucas, Mr. William
Barberare: Weikman, Mr. Augustus H.