Livbåt nummer 4

Ca klockan 1.30 stod en grupp av framstående förstaklasspassagerare och väntade vid ett stängt fönster på promenaddäcket på babords sida av A-däcket. De väntade på att livbåt 4 skulle bli nerhissad dit. 2 styrman Charles Lightoller trodde att passagerarna skulle få problem med att gå ombord i båten från båtdäcket. Därför hissades den ner till A-däcket, men ingen öppnade fönsterna. Efter ca en halvtimme förde 2 chefstjänaren George Dodd passagerarna upp på båtdäcket vid mannskapets främre trappa. Lightoller hade nu bestämt att båten kunde sjösattas från båtdäcket ändå. Då visade Lightoller ner passagerarna till A-däcket igen där fönstert nu var öppet.

Då fick skeppet slagsida till babord som ledde till att skeppet svingades bort från skeppet och måste dras tillbaka med hjälp av rep och krokar. Till slut med hjälp av däckstolar som bro fick passagerarna komma ombord i livbåten. Det uppstod dock ett problem. Lightoller hade bemannat för få mannskap ombord. Endast lagermannen Foley fanns ombord.

Då skickade Lightoller ner kvartersmästaren Perkins och matrosen McCarthy ner för repet. Perkins tog kommandot och fick båten att ro bort till landgångsdörren akterut. Där bad Lightoller honom att vänta på fler passagerare. Medans de väntade på att dörren skulle öppnas firade mekanikerna Ranger och skott ner sig själva i livbåt 16 som hängde vid sidan av livbåt 4 som låg i vattnet. Ranger lyckades via repet till livbåt 16 ta sig ner i livbåt 4 medans Scott trillade i vattnet och plockades upp av båten. Efter en stund gav Perkins upp chansen att få med fler passagerare och beodrade båten att ro bort från skeppet.

Nedsänkt: Ca. 01.50-55, åttonde och sista livbåt på babords sida
Kapacitet: 65 personer
Antal ombord vid nedsänkning: 29-30 personer
Förare: Kvartersmästarer Walter John Perkins
Övrigt manskap: 11 män
Första klass: Kvinnor och barn
Andra klass: Kvinnor och barn
Tredje klass: Ingen

Passagerare:

Första klass passagerare

Astor, Mrs John Jacob (Madeleine Talmadge Force)
Carter, Mrs William Ernest (Lucile Polk)
Carter, Miss Lucile Polk
Carter, Master William T. II
Chaffee, Mrs Herbert Fuller (Carrie Constance Toogood)
Clark, Mrs Walter Miller (Virginia McDowell)
Cumings, Mrs John Bradley (Florence Briggs Thayer)
Eustis, Miss Elizabeth Mussey
Hippach, Miss Jean Gertrude
Hippach, Mrs Louis Albert (Ida Sophia Fischer)
Ryerson, Mrs Arthur Larned (Emily Maria Borie)
Ryerson, Miss Emily Borie
Ryerson, Master John Borie
Ryerson, Miss Suzette Parker
Stephenson, Mrs Walter Bertram (Martha Eustis)
Thayer, Mrs John Borland (Marian Longstreth Morris)
Widener, Mrs George Dunton (Eleanor Elkins)

Första klass tjänstefolk

Bidois, Ms Rosalie, tjänsteflicka åt Astor, Mrs John Jacob
Bowen, Miss Grace Scott, lärarinna åt Ryerson, Master John Borie
Chaudanson, Ms Victorine, tjänsteflicka åt Ryerson, Mrs Arthur Larned
Endres, Miss Caroline Louise, sjöterska åt Astor, Mrs John Jacob
Fleming, Miss Margaret, tjänsteflicka åt Thayer, Mrs John Borland
Geiger, Miss Emily, tjänsteflicka åt Widener, Mrs George Dunton
Seredeca, Ms Augusta, tjänsteflicka åt Carter, Mrs William Ernest

Andra klass passagerare

Hämäläinen Mrs William (Anna)
Hämäläinen Master Wiljo
Hocking, Mrs. Elizabeth (Eliza Needs) [osäkert]
Hocking, Miss Ellen ("Nellie") [osäkert]
Richards, Master George [osäkert]
Richards, Mrs. Sidney (Emily Hocking) [osäkert]
Richards, Master William Rowe [osäkert]

Besättning

Lamptrimmare: Hemming, Mr Samuel Ernest [uppdragen ur vattnet]
Matros: Lyons, Mr William Henry [uppdragen ur vattnet - dog ombord på Carpathia]
Matros: McCarthy, Mr William
Rorsman: Perkis, Mr Walter John [befälet ombord]
Förrådsförvaltare: Foley, Mr John "Jack"
Trimmare: Dillon, Mr Thomas Patrick [uppdragen ur vattnet]
Smörjare: Ranger, Mr Thomas
Smörjare: Scott, Mr Frederick [uppdragen ur vattnet]
Smörjare: White, Mr Alfred [uppdragen ur vattnet]
Sovrumsbetjänt: Cunningham, Mr Andrew [uppdragen ur vattnet]
Assisterande förrådsförvaltare: Prentice, Mr Frank George [uppdragen ur vattnet]
Sovrumsbetjänt: Siebert, Mr Sidney Conrad [uppdragen ur vattnet - dog i båten]