Livbåt nummer 14

När Titanic sjunkit omorganiserade femte styrman Harold Lowe folket ombord och delade upp passagerarna med andra livbåtar. När Livbåt 14 var relativt tom rodde man Tillbaka för att plocka upp överlevande. Man hittade 3 eller 4 varav en dog i båten. Livbåt 14 var den enda som återvände till de 1500 som låg i vattnet. I James Camerons Titanicfilm är Rose en av dessa.

Nedsänkt: Ca. 01:25, femte livbåt på babords sida
Kapacitet: 65 personer
Antal ombord vid nedsänkning: 42-45 personer
Förare: Femte styrman Harold Lowe
Övrigt manskap: 8 män
Första klass: Kvinnor
Andra klass: Kvinnor, barn och män
Tredje klass: Kvinnor, barn och män

Passagerare:

Första klass passagerare

Compton, Mrs Alexander Taylor (Mary Eliza Ingersoll)
Compton, Miss Sara Rebecca
Hoyt, Mr William Fisher [uppdragen ur vattnet - dog senare]
Minahan, Mrs William Edward (Lillian E. Thorpe)
Minahan, Miss Daisy E.

Andra klass passagerare

Brown, Miss Edith Eileen
Brown, Mrs Thomas William Solomon (Elizabeth Catherine)
Cameron, Miss Clear
Clarke, Mrs Charles V. (Ada Maria)
Collyer, Mrs Harvey (Charlotte Tate)
Collyer, Miss Marjorie
Cook, Mrs Selena Rogers
Davis, Mrs Agnes Mary
Davis, Master John Morgan
Hart, Mrs Benjamin (Esther)
Hart, Miss Eva Miriam
Lemore, Mrs Amelia
Louch, Mrs Charles Alexander (Alice Adelaide)
Mellenger, Mrs Elizabeth Anne
Mellenger, Miss Madeleine Violet
Portaluppi, Mr Emilio [uppdragen ur vattnet - troligtvis]
Walcroft, Miss Nellie
Wells, Mrs Arthur H. (Adelaide "Addie" Trevaskis)
Wells, Miss Joan
Wells, Master Ralph Lester
Williams, Mr Charles Eugene

Tredje klass passagerare

Finoli, Mr Luigi [troligtvis]
Lang, Mr Fang [uppdragen ur vattnet]
Moor, Mrs Beila
Moor, Master Meier
Ryan, Mr Edward
Thomas, Mrs Alexander (Thelma)
Zenni, Mr Philip [troligtvis]

Besättningsmän

Femte styrman: Lowe, Mr Harold Godfrey [befäl ombord]
Matros: Scarrott, Mr Joseph
Fönsterputsare: Harder, Mr William
Ansvarig eldare: Threlfall, Mr Thomas
Eldare: Harris, Mr Frederick
Salongsbetjänt: Crowe, Mr George Frederick
Salongsbetjänt: Phillimore, Mr Harold C. [uppdragen ur vattnet]
Badvakt: Morris, Mr Frank Herbert
Betjänt: Pugh, Mr Alfred