Livbåt nummer 12

Nedsänkt: Ca. 01:30, fjärde livbåt på babords sida
Kapacitet: 65 personer
Antal ombord vid nedsänkning: 45-48 personer
Förare: Matros John Thomas Poingdestre
Övrigt manskap: 1 man
Första klass: Ingen
Andra klass: Kvinnor och barn
Tredje klass: Kvinnor och män

Livbåt 12
Livbåt 12 fotograferad från Carpathia ca 8.45.

Passagerare:

Andra klass passagerare

Bentham, Miss Lilian W.
Bryhl, Miss Dagmar
Christy, Mrs Alice Frances
Christy, Miss Julie R.
del Carlo, Mrs Sebastiano (Argenia Genovese)
Duran y More, Miss Asuncion
Duran y More, Miss Florentina
Garside, Miss Ethel
Jacobsohn, Mrs Sidney Samuel (Amy Frances Christy)
Kantor, Mrs Sinai (Miriam Sternim)
Lehmann, Miss Bertha
Parrish, Mrs Lutie Davis
Phillips, Miss Alice
Renouf, Mrs Peter Henry (Lillian Jefferys)
Rugg, Miss Emily
Shelley, Mrs William (Imanita)
Webber, Miss Susan

Tredje klass passagerare

Cohen, Mr Gurshon "Gus"
Cribb, Miss Laura Alice

Besättning

Matros: Poigndestre, Mr John T. [befäl ombord]
Matros: Clench, Mr Fredrick
Matros: Lucas, Mr William [flyttades från livbåt D]

Livbåt 11 anlände till Carphathia ca 8:30 på morgonen.