Alla på översta raden överlevde. Från vänster: Herbert McElroy (Chief Purser), Charles Lightoller (andre styrman), Herbert Pitman (Tredje Styrman), Joseph Boxhall (Fjärde Styrman), Harold Lowe (Femte Styrman)

Alla på understa raden omkom. Från vänster: James Moody (Sjätte Styrman), Henry Wilde (Chief Officer), Kapten Smith, William Murdoch (Förste Styrman)